120 städare får gå från Miab Södertälje efter att företaget förlorat större delen av ett kontrakt med Södertälje kommun. Majoriteten av de berörda städarna tillhör Kommunal, endast tio är medlemmar i Fastighets.

Kontraktet, som består av flera avtalsområden, gäller främst grundskolor, förskolor och gymnasieskolor men även 80 andra lokaler och enheter i Södertälje kommun, skriver Cleannet.se.
Under flera år har Miab i Södertälje haft hela uppdraget. Nu kommer det dock att delas mellan flera städföretag, medan Miab endast behåller den del som gäller städning av gymnasieskolorna.

Det nya avtalet skulle egentligen ha börjat gälla vid årsskiftet men på grund av förseningar förlängdes det gamla och gäller nu januari ut. Först därefter står de 120 varslade städarna utan jobb.
Vad som kommer att hända med dem är oklart. Sannolikt kommer en del att gå över till de nya arbetsgivarna, enligt Annelie Pettersson, ombudsman på Fastighets region Ost.
Hon har dock inte varit inblandad i förhandlingarna eftersom det är Kommunal som har förhandlingsmandatet då uppdraget gäller främst kommunala verksamheter. Pettersson har däremot funnits tillgänglig för de drabbade Fastighetsmedlemmarna och kommer att vara det även fortsättningsvis.