Folkets hus i Hallsberg ska tömmas på verksamhet och hyresgäster till månadsskiftet januari-februari. Folkets hus-föreningen finns dock kvar och letar efter andra lokaler. De anställda, utom föreståndaren, har slutat på grund av arbetsbrist.

I somras beslutade kommunfullmäktige i Hallsberg att från årsskiftet dra in det ekonomiska stödet i form av en uppdragsersättning till föreningen.
– För oss innebar det samma som att sätta oss i konkurs. Vi har inte råd att vara kvar i huset och driva verksamhet utan kommunens stöd, säger föreståndare Mikael Andersson, som numera är anställd av kommunen med ett uppdrag att hitta lämpliga lokaler där föreningen kan leva vidare.

Rita Andersson har jobbat i Folkets hus som städare i 35 år. Hon söker nu efter ett annat jobb.
– Att hitta något i 56 års ålder blir nog inte lätt. Jag hoppas att föreningen hittar nya lokaler som behöver städas, säger hon.
Föreningen har också haft en anställd kontorist. Hon gick i pension vid årsskiftet.

Fortfarande i mitten av januari hade ungdomsgården sin verksamhet, och Kommunal sin expedition, kvar i Folkets hus. Enligt ett tidigare beslut ska Folkets hus rivas. Det är dock inte bestämt när det ska ske. Att rusta upp huset har beräknats kosta runt 50 miljoner kronor.