Trots en återhämtning på arbetsmarknaden under förra året visar Arbetsförmedlingens sammanställning att det går trögt. Svårast är det för de som saknar gymnasieutbildning.

Efter flera år av varsel och neddragningar på svenska arbetsplatser blev 2013 ett år med viss återhämtning på arbetsmarknaden. Sysselsättningen ökade under året och antalet varsel om uppsägning minskade från 72 000, år 2012, till 59 000 år 2013.

Men samtidigt som färre tvingades ut i arbetslöshet ökade antalet personer som slåss om jobben. Tuffast är det för de som saknar gymnasieutbildning.
– Det är framför allt korttidsutbildade, utomeuropeiskt födda och personer med funktionsnedsättning som har svårare att hävda sig på arbetsmarknaden, bland dessa grupper fortsätter arbetslösheten att öka, säger Mats Wadman, analysdirektör på Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande.
Medan tjänstesektorn, transport samt hotell- och restaurang började anställa under förra året fortsatte industrin att dra ner på personal.

Den senaste arbetskraftsundersökningen från Statiska centralbyrån, SCB, ger samma bild. Deras sammanställning visar att fler har sysselsättning, både hel- och deltidsanställningarna blev flera under 2013.  Arbetslösheten har dock inte minskat i motsvarande grad utan ligger på nästan samma nivå som 2012, omkring 7,5 procent.
SCB konstaterar också att den outnyttjade arbetstiden från gruppen arbetslösa, ofrivilligt deltidsarbetande och personer som kan jobba, men inte aktivt söker arbete, motsvarade 525 000 heltidstjänster i december förra året.