Det blir inga byten av bostadsfastigheter och anställda i kommunal regi i Stockholm. Enligt Skatterättsnämnden måste de tre berörda kommunala bostadsbolagen betala skatt vid en sådan förändring. Stockholms stad har därför beslutat att stoppa allt.

Planen har varit att Svenska Bostäder, Stockholmshem och Familjebostäder ska byta drygt 10 700 lägenheter mellan sig. Ett sextiotiotal anställda i bolagen ska få nya arbetsgivare och förändrade arbetsuppgifter. Syftet har varit att få fram en mer rationell fastighetsförvaltning.

Sedan våren 2013 har Skatterättsnämnden haft ärendet på sitt bord. Beskedet från nämnden, den 27 januari, innebär att kostnaden kommer att motverka syftet, tycker Stockholms stad som nu stoppat omfördelningen.
Stockholms stad kommer dock att överklara skattebeslutet.

Bostadsbolagen har förberett byten av fastigheter och anställda under en längre tid. Curt Öhrström, ordförande för Fastighetsklubben på Svenska Bostäder, är dock lättad över att planerna nu lagts på is. Att vänta på beslut i nästan nio månader har varit tärande.
– Jag har aldrig förstått varför omfördelningen ska vara så bra. Många anställa hos oss har varit oroliga för vad de ska få jobba med hos den nya arbetsgivaren. Hälften av de anställda hade fått byta arbetsgivare eller börja i andra bostadsområden. Att byta arbetsplats från södra till nordvästra Stockholm innebär också en betydligt längre resa till och från jobbet, säger han och fortsätter:
– Många har dock lagt ner mycket jobb på det här och vi bovärdar har under tiden enbart kört underhåll där det funnits akut behov i de berörda fastigheterna. Nu kan vi se framåt igen.

Skatterättsnämnden är en myndighet under Finansdepartementet med uppgift att meddela bindande förhandsbesked i skattefrågor.