Nu är det klart för arbetsgivarna att börja med så kallade yrkesintroduktionsanställningar för unga, upp till 24 år. Fastighets har tecknat avtal med arbetsgivare inom både städ- och fastighetsbranschen.

Regeringen har tidigare beslutat om särskilt stöd till arbetsgivare som använder den nya anställningsformen och Fastighets har nu tecknat sammanlagt fem avtal med arbetsgivarna, tre på fastighetssidan och två på städsidan.
– Både fastighetsbranschen och städbranschen har haft problem att få kunniga medarbetare och det här kan bli en tillgång till branscherna, samtidigt som vi kan se till att våra medlemmar får en bra väg in och inte råkar ut för oseriösa arbetsgivare, säger Hans Öhlund, ordförande i Fastighets.

Gemensamt för avtalen är att anställningarna ska utgå från heltidstjänster, men innehålla minst 25 procent utbildningstid. Lönen ska vara 75 procent av ingångslönen och det finns krav på handledare med yrkeskunnande.
Den största skillnaden mellan avtalen är att anställningen kan gälla i upp till ett år inom fastighetsbranschen, men bara sex månader inom städ.
– Med utbildning tio timmar i veckan i ett halvår kan du bli i princip fullärd och då ska du ha full lön. På fastighetssidan tror vi att det kan ta något längre tid, säger Peter Aronsson, ombudsman på Fastighets.

Fastighets och arbetsgivarna har också beviljats statliga bidrag för informationsinsatser om den nya anställningsformen. Under hösten beslutades om bidrag på en halv miljon kronor till städsidan. Och strax innan årsskiftet blev det klart att fastighetssidan får en miljon kronor att använda till information och utbildning.
– Pengarna kommer att gå till projektledare, kurser och informationsmaterial, berättar Hans Öhlund.
På städsidan kommer detta att ske genom Servicebranschens yrkesnämnd, SRY, och på fastighetssidan genom Fastighetsbranschens utbildningsnämnd, FU.
Avtalen gäller från och med den 1 februari.