Varför lämnar medlemmarna förbundet och varför går inte de oorganiserade med i Fastighets? Det är några frågor som ska besvaras då det nya projektet Luren startas. Kristina Karlsson, förtroendevald från Luleå, är en person i projektet.

Hur känns det att starta upp projektet?
– Det känns spännande och ganska utmanande. Vi ska ju försöka nå väldigt många människor. Vi behöver komma i kontakt med alla för att få till ett lyckat resultat.

Har ni fått någon internutbildning för uppdraget?
– Kalla det en uppstart, vad vi ska göra, hur vi ska göra det och hur resultaten ska presenteras.

Du har jobbat med agitationsinsatser i region Nord?
– Ja, jag har värvat medlemmar på arbetsplatserna och kontaktat de som brustit med betalningen och de som sökt utträde.

När du kommer ut på arbetsplatsen, vad är de viktigaste argumenten för att gå med i facket?
– De flesta tycker det är för dyrt. Men jag tror inte riktigt på den förklaringen. Många vet inte vad man betalar för och vet man inte vad man betalar för så kan ju avgiften framstå som dyr. En sak som jag kunnat konstatera är att om vi får en tveksam medlem att gå en medlems- utbildning, då blir han eller hon kvar i facket. Argumentationen får också anpassas till vilken person vi träffar. Det går inte att sätta upp generella regler hur man ska bemöta varje person.

Hur har ni jobbat i er region. Har ni kontaktat den anställde direkt han har börjat på arbetsplatsen?
– Vi har haft regelbundna besök där vi träffar alla anställda på arbetsplatsen. Det är viktigt att facket syns. Syns vi inte, finns vi inte. Vi får inte alltid reda på när någon blir anställd, om så vore fallet skulle det vara ett bra underlag för våra besök.

Är det någon skillnad på att försöka värva in en medlem på en arbetsplats med många organiserade jämfört med arbetsplatser med få organiserade?
– Absolut. Det som har störst påverkar är ju om arbetskollegorna är med i facket. Om många är med blir det ett tryck på dem som står utanför.

I det nya projektet, Luren, hur viktigt är det att ni som ringer är goda lyssnare?
– Det har högsta prioritet. När vi söker någon person ska vi ha ett blankt papper framför oss. Vi ska inte ha några förutfattade meningar, till exempel varför den här personen inte betalat medlemsavgiften. Personen vi ringer upp ska få berätta varför hon eller han vill lämna förbundet, vi ska akta oss för att lägga ord i deras mun.

Hur har ni tänkt att närma er de som brustit med betalning?
– Försiktigt. Vårt samtal får inte uppfattas som hotfullt utan vi ska informera om vad som händer om man står utanför, vad som händer med försäkringarna och a-kassan. Samtalen ska få ta sin tid, samtidigt måste vi vara tydliga.

Att värva in en ny medlem, vad är dina bästa argument?
– Att personen inte ska stå utanför gemenskapen, det argumentet håller än. Tillsammans är vi starka, inte åka snålskjuts, vikten av kollektivavtal.

För du fram möjligheten att gå en medlemsutbildning?
– Det är inte det första jag framhåller men jag för det på tal. Ibland har det talats om att Fastighets borde satsa på ett servicecenter för att ge medlemmarna möjlighet att nå facket annan tid än när de jobbar.

Kan det här projektet vara starten på detta?
– Jag vet att det är många som har svårt att kunna kontakta facket på arbetstid. Jag tror också att det här projektet kommer att visa på att det finns ett behov av detta. Hur Fastighets sedan kommer att jobba vidare med dessa frågor när projekt Luren är över, det vet jag inte.