Fastighets har i likhet med de flesta andra LO-förbund tappat medlemmar under en lång följd av år. Nu har förbundet startat ett projekt, Luren, för att analysera orsakerna till tappet. Mycket bra!

Om åtgärderna, för att medlemmarna ska bli kvar i förbundet eller för att få nya medlemmar, ska kunna bli effektiva så måste man veta ”hur landet ligger”.
Att driva en agitationsinsats utan att ha grundlig data, blir som att fiska utan bete. Visst, någon gång nappar det, men inte ofta.
Att propagera för fackligt medlemskap är en sak, att lyssna till vad medlemmen eller den som har valt att stå utanför säger, är något helt annat, och svårare!
I de här sammanhangen bör Fastighets ta del av de erfarenheter Kommunal och Handels har, eftersom dessa förbund visar positiva medlemssiffror för 2013.

Med den nya organisation som Fastighets satte i sjön vid förra kongressen finns det också all anledning att noggrant analysera avdelningarnas verksamhet. En sak är att fastslå vilka avdelningar som är aktiva, vilande och så vidare, en helt annan sak är att dyka djupare.
Hur många möten har avdelningarna haft under året, hur många medlemmar kom till medlemsmötena, vad diskuterades? Kort och gott: vilken verksamhet har bedrivits i Fastighets avdelningar?

Annars kan man konstatera att förbunden i LO-sfären förvisso har mycket gemensamt men att situationen i olika förbund kan vara väldigt skiftande.
Elektrikerna har inte fått vidkännas något stort medlemstapp men har å andra sidan förlorat enormt många förtroendevalda. Sedan 2009 har antalet förtroendevalda sjunkit med en fjärdedel. 60 procent av företagen med kollektivavtal saknar fackombud.
Hotell- och restaurangfacket har fått uppleva ett dramatiskt medlemstapp de senaste fem åren, men nu konstaterar förbundet att de fått en stor ökning av antalet förtroendevalda. Antalet förtroendevalda har ökat med 55 procent mellan 2008 och 2012.