2013 blev ännu ett år i raden av dystra medlemssiffror för Fastighets. Medlemstappet skrevs till 930.

Medlemstappet är procentuellt jämt fördelat över förbundets fem regioner. 2006 hade Fastighets 39 057 medlemmar. Idag är siffran 29 706

Vid senaste förbundsmötet togs beslut om ökad aktivitet för att få Fastighets att växa, däribland:

  • Ökad facklig närvaro på arbetsplatserna
  • Ökade studieinsatser

Högt prioriterat var också agitationsinsatserna. Som vi berättade i förra Fastighetsfolket (nr 1-2014) så har förbundet nu dragit igång ett nytt projekt ”Luren”. Grundtanken med projektet är att det behövs en grundlig analys varför medlemmarna lämnar förbundet och varför inte fler organiserar sig i Fastighets.

Fotnot: Av LO:s 14 förbund ökade bara två sitt medlemsantal 2013, Kommunal och Handels. Totalt minskade LO-kollektivet med drygt 17 000 medlemmar.