Fler jobb, tryggare arbetsliv och bättre välfärd är tre huvudkrav för LO och LO-förbunden inför de kommande valen. Arbetsgivarorganisationen Almega dömer ut valmanifestet som ett hot mot jobben och företagen.

Valmanifestet presenterades den 7 februari. En av de som var på plats var Cecilia Samuelsson från Fastighets. Hon tycker att LO gjort rätt prioriteringar:
– Jobben är prio ett. Men när samtliga krav i listan är på plats ger de tillsammans så mycket mer för hela samhället. Alla måste ha någonstans att bo. När man har ett arbete behövs också fungerande infrastruktur för att ta sig till jobbet. Ingen ska behöva skada sig eller dö på jobbet. Helst ska alla få känna att det är roligt att gå till arbetet, säger hon.
– Det viktiga med valupptakten är också att ge oss fackligt aktiva lust att prata politik på arbetsplatserna. Många som tar upp problem i sin vardag är inte medvetna om att de då faktiskt pratar politik. Att ha svårt att få plats i förskolan för sina barn eller att gamla föräldrar inte får den vård som de behöver handlar om politik och vilka politiska val som vi gör.

Full sysselsättning nås, enligt LO, bland annat genom omfattande investeringar i infrastruktur, bostäder och energi. Ett bättre och tryggare arbetsliv blir det om svenska kollektivavtal ska gälla för alla på den svenska arbetsmarknaden, om alla får rätt till heltid och om företagshälsovården får mer resurser. För att uppnå målet med en utvecklad välfärd vill LO bland annat höja kvalitet i skola, vård och omsorg, stoppa vinstdriften i välfärden och avskaffa sjukförsäkringens bortre gräns så att ingen kan bli utförsäkrad.

Almega varnar för att färre jobb kommer att skapas i tjänstesektorn om färre tidsbegränsade anställningar och rätten till heltid blir verklighet eller om förutsättningarna för företagen inom välfärdssektorn förändras enligt LO:s modell.