LO har intervjuat medlemmar från samtliga LO-förbund för att ta redan på vilka frågor de vill att ska prioriteras i valrörelsen. 569 Fastighetsmedlemmar fått ta ställning till sju påståenden och uppge hur väl påståendena stämmer överens med deras åsikt.

I första hand behöver arbetslöshetsförsäkringen förändras, enligt Fastighets medlemmar. Av de tillfrågade instämmer 85 procent helt och hållet med påståendet ”förändra arbetslöshetsförsäkringen så att den som blir av med jobbet får högre ersättning än idag.”

På andra plats kommer fråga om sjukförsäkringen med drygt 84 procent som instämmer med att den borde förändras så att ersättningen blir högre.

Vinster i välfärden är ett aktuellt samtalsämne. Av de tillfrågade instämmer 84 procent helt och hållet med att man ska begränsa vinsterna hos privata företag inom skattefinansierad vård, skola och omsorg så att det mesta av vinsterna återinvesteras i verksamheten.

Arbetsvillkoren för utländska medborgare som jobbar i Sverige och frågan om skattepolitiken tycker de tillfrågade är också högt prioriterade. Åtta av tio håller med om att de som har högst inkomster ska betala högre skatt och att när människor från andra länder arbetar i Sverige ska de ha samma rättigheter som svenska medborgare.