Av omkring 30 ansökningar om nya fastighetsutbildningar sa YH-myndigheten ja till fyra. Skälet är inte främst att utbildningarna är för dåliga, utan att myndighetens budget inte räcker till fler.

Fyra stycken yrkeshögskoleutbildningar för yrken inom fastighetsbranschen kommer att få starta till hösten. Det är samma nivå som de senaste åren, men är långt ifrån tillräckligt enligt Fastighetsbranschens utbildningsnämnd, FU.
– Vi uppvaktade Utbildningsdepartementet redan förra sommaren och föreslog att de skulle öronmärka pengar till utbildningar som går att knyta till de nya energi- och miljömålen, men vi har inte fått gehör för det, säger Madeleine Rietschel, verksamhetschef på FU.

Hon menar att branschen gör allt för att få regeringen att förstå att detta behöver prioriteras. Särskilt då ett mål är att energianvändningen i Sverige ska halveras till år 2050, och bostadsbyggandet ska öka. Dessutom har EU-parlamentet nyligen röstat igenom ett nytt energieffektiviseringsdirektiv, där ett mål är att minska energianvändningen med 20 procent till år 2020.

Utbildningarna inom fastighetsbranschen är dock inte de enda som får nej. Endast en knapp tredjedel av alla ansökningar beviljas.
Det vanligaste skälet till avslag är, enligt myndigheten, att ansökan inte har lyckats konkurrera med de övriga om statsbidragen.
– Det är en fråga för regeringen. Det känns som en njugg hållning och det är synd att så många branschers behov av kompetens inte kan fyllas, säger Madeleine Rietschel.

 

Utbildningar inom fastighetsbranschen som startar hösten 2014

  • Drift och fastighetstekniker, Plushögskolan i Västerås
  • Fastighetsförvaltare, Xenter Botkyrka i Botkyrka
  • Fastighetsförvaltare 2, Fastighetsakademin i Göteborg
  • Fastighetstekniker 2, Vuxenutbildningen i Skövde kommun