Fastighetsbranschen skriker efter kompetent arbetskraft och nu ska man ta reda på om kompetensen kan finnas bland arbetslösa. Fastighetsbranschens utbildningsnämnd, FU, får i uppdrag att göra en kartläggning i Stockholmsregionen.

Pengarna till förstudien kommer från Svenska EFS-rådet, den myndighet som förvaltar Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden. Tanken är att ta reda på om det går att matcha personer som står utanför den vanliga arbetsmarknaden med de kompetensbehov som finns i fastighetsbranschen.
Förstudien ska ge svar på frågor som vilka dolda kunskaper som finns och vad branschen kräver och vill ha. Den ska också reda ut om företagen är intresserade av att hitta arbetskraft i den här målgruppen och vilka åtgärder som i så fall behövs för att det ska fungera.

Parallellt med detta kommer FU också att genomföra en annan undersökning om branschens kompetensbehov. Undersökningen ska titta på behoven både ur ett nationellt och regionalt perspektiv, och både på kort och lång sikt. Resultatet ska redovisas till sommaren.