Arbetsförmedlingen och Samhall har ett samarbete för att få in långtidssjukskrivna och funktionsnedsatta på arbetsmarknaden. Drygt 1 400 personer har fått så kallade utvecklingsanställningar hos Samhall. Och trots att bara en knapp femtedel har fått jobb räknas satsningen som lyckad.

Serviceföretaget Samhall och Arbetsförmedlingen har sedan maj 2012 ett samarbete med så kallade utvecklingsanställningar. Det är en anställningsform för arbetssökande som varit långtidssjukskrivna eller har en funktionsnedsättning och är tänkt att vara en väg tillbaka till arbetslivet.
Anställningen är ett år lång och hittills har drygt 550 personer hunnit arbeta ett helt år. Av dem har en knapp femtedel gått vidare till något arbete utanför Samhall och endast 41 av dem har gått vidare till arbete utan lönestöd. Ett 30-tal personer har fått fortsatt anställning hos Samhall.
Trots att majoriteten, 316 personer, har gått tillbaka till Arbetsförmedlingen menar myndigheten att detta är ett bra resultat.

Henrietta Stein, direktör för avdelningen Rehabilitering till arbete på Arbetsförmedlingen påminner om att de personer som får en utvecklingsanställning har varit sjukskrivna under lång tid.
– De behöver en kedja av insatser, där utvecklingsanställning är en del. Många har tagit ett rejält kliv och är redo att komma ut i arbetslivet efter flera års ohälsa, säger hon i ett pressmeddelande.

Även Samhall är nöjd med resultatet, enligt HR-direktör Monica Höglind och enligt den senaste avstämningen har flera av deltagarna uppskattat anställningen hos Samhall eftersom de har ”blivit sedda och bekräftade”.
Arbetet kommer att fortsätta under 2014 och i år beräknas ytterligare 1000 personer få möjlighet till en utvecklingsanställning.
Siffror från rapporten

  • Fram till slutet av 2012 hade 1 400 personer fått en utvecklingsanställning via Samhall.
  • Vid utgången av 2013 hade 800 personer en pågående anställning.
  • Sex av tio som hittills har deltagit i projektet är kvinnor.
  • De flesta är 35-54 år.
  • Majoriteten är födda i Sverige och har gymnasial utbildning.