Förebyggande arbete och delaktighet ger ofta friskare medarbetare. Nu startar Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan en kampanj för att informera arbetsgivare om vikten av ett bra arbetsmiljöarbete. Som inspirationsexempel står städenheten i Piteå.

Kampanjen riktar sig mest till mindre företag och organisationer. Syftet är att inspirera arbetsgivarna att satsa på förebyggande arbete för att slippa sjukskrivningar.
– Egentligen är det ganska enkelt. Människor som mår bra, är friska och trivs på sitt arbete är mer effektiva, lojala och produktiva. företaget mår som personalen mår, säger Agneta Sunder, enhetschef på arbetsmiljöverket.

Grunden till kampanjen är trenden med ökande sjukskrivningar. Mest ökar de som beror på psykisk ohälsa. dessutom har både antalet anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro, och anmälda arbetssjukdomar ökat. För att motverka detta ska arbetsgivarna nu få information och motivation att minska sjuktalen.
Nycklarna till en bättre arbetsmiljö sägs vara bra ledarskap, delaktighet, kommunikation samt en förändrad syn på hälsa och sjukfrånvaro.

Och medan detta är problem på många ställen finns också goda exempel, som städenheten i Piteå kommun.
De deltog 2013 i företaget A great place to works undersökning av Sveriges bästa arbetsplatser, och utsågs till årets bästa offentliga arbetsplats.
Men de har inte alltid legat bra till. i början av 2000-talet låg sjuktalen på långt över 20 procent. i dag är de nere under fem.
– Vår medelålder ligger på nästan 50 år, så det handlar inte om att vi har bytt ut gamla mot nya anställda, utan det är samma människor som jobbar kvar. Vi har en sundare verksamhet nu, säger Elisabeth Caesar, en av fyra enhetschefer.
Hon berättar att de har jobbat med många olika delar för att förändra situationen.

Förutom att satsa på den fysiska arbetsmiljön har de jobbat med saker som ökat inflytande, träning på arbetstid, utbildning och att införa flextid.
– Jag tror mycket på att personalen får vara delaktig och bestämma i vissa frågor. en del saker kan de bättre än oss chefer, säger Elisabeth Caesar.
I ledningsgruppen finns, förutom enhetscheferna, även fem städare och om det dyker upp yrkesspecifika frågor bildas så kallade städråd, där städare friställs från sina arbetsuppgifter för att kunna arbeta med frågan.
– Vi kan göra så tack vare att vi har blivit en egen enhet med egen budget. Det gör att vi får behålla eventuella överskott, som går tillbaka till personalen, säger Elisabeth Caesar.
Hon påpekar dock att tryggheten i att drivas i kommunal regi, och därmed inte ständigt riskera att förlora uppdrag, är en stor fördel när det handlar om personalens upplevda arbetsmiljö.
– I många kommuner vill man sälja ut servicetjänsterna och därför resonerar vi så att vi måste vara det bästa alternativet för våra kunder. Och när sjuktalen började gå ner gav det oss energi att fortsätta och vilja bli bättre, säger Elisabeth Caesar.

Inspiration på webben

Som en del i informationskampanjen ingår också den nya webbsidan www.foretagskollen.se. Där finns fler inspirationsexempel men också ett webbaserat test för att snabbt ta reda på hur arbetsplatsen mår.