För första gången på mycket länge ökar Fastighets medlemsantal. Siffrorna för februari visar på 52 nya medlemmar.

Medlemsutvecklingen i Fastighets har under många år handlat om minussiffror. 2013 blev ännu ett år i raden med dystra sådana, då förbundet minskade med 930 medlemmar. I februari månad noteras dock ett plusresultat.

Det är två regioner som gjort att medlemsantalet ökat, i region Ost har man fått 19 nya medlemmar och i Väst 46 nya medlemmar, i de övriga tre regionerna är det minussiffror, varvid plusresultatet landar på 52 nya medlemmar.
– Det är mycket glädjande att förbundet uppvisar plussiffror för februari månad. Nu hoppas vi att vi kan vända trenden. Alla måste jobba hårt med att få med de arbetskamrater som står utanför facket, säger Jarmo Kusmin, agitationsansvarig på förbundskontoret.

Sedan någon månad är också förbundsprojektet ”Luren” igång. Projektet ska bland annat ge svar på frågorna varför medlemmarna lämnar förbundet och varför de oorganiserade inte går med i Fastighets. Analysen ska sedan ligga till grund för hur förbundet i framtiden ska arbeta för att minska medlemstappet.