Problemen med mobbning och psykisk ohälsa på jobbet växer. Men det är inte helt klart vilka regler som gäller. Att två chefer nyligen dömts till villkorlig dom, efter att en anställd tagit sitt liv, har gjort frågan till en het potatis.

För några veckor sedan dömdes två kommunchefer i Krokom, av Östersunds tingsrätt, till villkorlig dom och dagsböter efter att en anställd tog sitt liv 2010.
Enligt domen har de två cheferna genom oaktsamhet och grov vårdslöshet orsakat den anställdes sjukdom och död genom att inte ha fullgjort sitt ansvar enligt arbetsmiljölagen.
Det är mycket ovanligt att ett mål som prövar orsakssambandet mellan självmord och arbete tas upp i domstol och domen har därför väckt stor uppmärksamhet.

På flera håll väcks frågan om vilka regler som finns kring psykosocial ohälsa på arbetsplatsen, och vad som är arbetsgivarens ansvar.
Förutom en debatt i media föreslog Arbetsmarknadsutskottet i slutet av förra veckan  riksdagen att göra fem tillkännagivanden om arbetsmiljö till regeringen.
Ett av uppdragen handlar om just mobbning och trakasserier i arbetslivet och förslaget grundar sig i en motion från Socialdemokraterna. Utskottet vill nu att regeringen kommer med förslag på hur mobbning och trakasserier på jobbet kan minska. Dels därför att det leder till personligt lidande för dem som drabbas, dels för att det kostar samhället pengar när människor är sjukskrivna.
Att det finns ett växande problem med mobbning och kränkande särbehandling på arbetsplatserna är dock inte någon nyhet. Varje år blir tusentals personer långtidssjukskrivna på grund av detta.

Arbetsmiljöverket håller, sedan ett par år tillbaka, på att se över regelverket om psykosocial arbetsmiljö. Tanken är att tre olika föreskrifter ska bakas ihop till en.
– De här föreskrifterna har funnits länge men har inte uppdaterats på många år. Nu ska vi modernisera dem och anpassa dem till dagens arbetsmarknad, säger Tomas Rosenblad som är uppdragsledare för arbetet.
Regelverket har inte hängt med i utvecklingen.
– Frågor om sociala och organisatoriska förhållanden behöver beaktas mer, också för att vi ska orka hela arbetslivet. Det är viktigt inte minst i ett samhälleligt perspektiv när man pratar om höjd pensionsålder och så vidare, säger Tomas Rosenblad.

Det första utkastet till ny upplaga ska strax skickas på internremiss. I höst går förslaget ut externt på remiss och först till våren 2015 väntas det kunna godkännas.
Trots att arbetet har pågått länge och inte grundar sig i Krokomfallet kommer Arbetsmiljöverket att följa domen, som har överklagats, med stort intresse.
– Vi kommer att titta på den liksom vi tittar på alla domar som rör de här frågorna, säger Tomas Rosenblad.

 

Förslagen till regeringen
Arbetsmarknadsutskottet föreslår fem uppdrag om arbetsmiljö till regeringen. Utskottet vill bland annat att regeringen:

  • ska jobba för en nollvision av dödsolyckor i arbetslivet,
  • att man ska satsa mer på forskning, utbildning och tillsyn,
  • att alla tillbud och olyckor ska registreras av Arbetsmiljöverket,
  • att arbetslivsforskningen ska utredas, samt
  • att regeringen ska komma med förslag på hur mobbning och trakasserier i arbetslivet ska minska.