Över hälften av alla unga, mellan 16 och 25 år, har blivit kränkta på nätet. Det visar en ny rapport som forskare vid Lunds universitet har gjort på uppdrag av Ungdomsstyrelsen.

Rapporten Nätkränkningar presenteras idag vid konferensen No Hate Speech Movement, där startskottet nu går för en kampanj mot hatet på nätet.
− Det är allvarligt att så många utsätts för hat och kränkningar. Vi lanserar nu flera åtgärder för att motverka detta. Allt fler måste reagera och göra det online, säger Ungdomsstyrelsens generaldirektör Alice Bah Kuhnke, i ett pressmeddelande från Ungdomsstyrelsen.

I pressmeddelandet framhålls att hatiska, kränkande och diskriminerande kommentarer är vanliga på internet. I rapporten Nätkränkningar anger 56,9 procent av de unga i åldern 16‒25 år att de blivit kränkta på nätet. 48,6 procent anger att det hänt dem någon gång och 8,3 % procent säger att detta har hänt flera gånger eller ofta.
−Att bli utsatt för hat och kränkningar är ett problem för människor i alla åldrar, men undersökningar visar att unga är särskilt utsatta. Unga befinner sig oftare än andra på internet och exponeras mer för risken att bli hatad. Unga kan också ha färre verktyg att använda för att kunna värja sig mot och hantera förföljelse och fientlighet. Många far illa, säger Alice Bah Kuhnke, Ungdomsstyrelsens generaldirektör.