6F-förbunden går samman och tar över Sekos webbaserade informationssida Skyddsnet. Där ska vem som helst kunna ställa, och snabbt få svar, på frågor om arbetsmiljö, försäkringar och pension.

Sidan Skyddsnet.se har tidigare drivits helt i Sekos regi men är från och med nu en gemensam sida för de fem förbunden i samarbetsorganet 6F, Fackförbund i samverkan.
Och webbplatsen riktar sig inte bara till förtroendevalda och medlemmar i de olika förbunden, utan även till andra intresserade.
– Du kan vara anonym i det här och behöver inte heller var medlem för att ställa en fråga, det är till för vem som helst, säger Annica Collstam, fackligt ombud i Fastighets region Ost.
Hon är en av fyra ämnesansvariga från Fastighets som finns till hands för att svara på de frågor som dyker upp. De övriga från Fastighets är Annelie Pettersson från region Ost, Roger Arnesson från region Tvärs och Kristoffer Löfström från Nord.

De övriga förbunden kommer att ställa upp med ämneskunniga personer på samma sätt och när det kommer in en fråga kan vem som helst av representanterna svara på den. Det innebär att det kommer att bli ett brett informationsnätverk.
– Tanken är att det ska vara en levande sida för frågor om försäkringar och arbetsmiljö. Det ska dels fungera som ett uppslagsverk, dels vara möjligt att ställa frågor, säger Torbjörn Jonsson, central ombudsman på Fastighets.

Det ska till exempel gå att få svar på vad inkomstbortfallsförsäkringen är, vad som händer vid en arbetsskada eller vad som sker om man blir arbetslös.
– Arbetet är fortfarande i sin linda men idén är jättebra och vad jag har förstått så har det fungerat bra för Seko, säger Annica Collstam.

 
Läs mer på: www.skyddsnet.se