Hans Öhlund, förbundsordförande, hur går kongressförberedelserna?

– De är i full gång. Det är ovanligt för vår del att ha en kongress så sent på året. Kongressen hålls i Lärarnas Hus på Stora Essingen den 21-23 november. Naturligtvis är inte alla praktiska delar klara än, så det finns mycket att jobba med.

Några viktiga riktmärken?

För medlemmarnas del är det hög tid att skriva motioner. Dessa ska vara avdelningarna tillhanda för att behandlas på möten för att sedan kunna behandlas på kongressen. Sista dagen som avdelningarna kan lämna motioner till regionkontoret är den 30 maj.

Tror du det blir många motioner?

– Svårt att säga, men vi hoppas  att så många som möjligt tar tillfället i akt och försöker påverka Fastighets genom att skriva en motion. Alla motioner kommer sedan att behandlas på kongressen. Om motionen sedan blir bifallen på kongressen så är det förbundsstyrelsens ansvar att se till att motionens intentioner blir genomförda.

Hur många ombud blir det på kongressen?

Vi har 120 avdelningar, nästa alla kommer att skicka ett ombud till kongressen.

Själv kommer du att avgå efter kongressen. Hur många kongressen har du deltagit i?

– De här blir min sjunde kongress. De två första, 1985 och 1990 var jag ombud. 1995 förbundsstyrelseledamot. 2000 förbundssekreterare och de tre senaste kongresserna som förbundsordförande.

Har du deltagit i andra kongresser?

– Har medverkat på  sju LO-kongresser och på alla kongresser på internationell nivå sedan UNI bildades år 2000. Dessutom har jag varit inbjuden på många kongresser av andra fackförbund i både Sverige och övriga Norden. Slutligen har jag även besökt ett antal partikongresser och kongresser anordnade av andra organisationer inom arbetarrörelsen.