Kvinnor löper större risk att bli sjukskrivna än män. Och de värst utsatta yrkesgrupperna är städare och fönsterputsare. Det visar en ny studie från Afa försäkring.
UPPDATERAD VERSION

Den nya rapporten från Afa försäkring visar att sjukskrivningsmönstren för män och kvinnor skiljer sig åt på flera sätt. Kvinnor har i genomsnitt både fler och längre sjukperioder än män. De har också oftare ersättning på deltid och löper större risk för sjukskrivning under några år efter att de har fått barn.

Förutom skillnaderna mellan kvinnor och män konstateras också att städare och fönsterputsare är de yrken som löper störst risk för sjukskrivning. Det gäller framför allt bland offentligt anställda, men städare och fönsterputsare får också höga placeringar i statistiken över privat anställda. Detta är två yrken som båda faller under Fastighets område.

Både kvinnor och män i dessa yrken har haft ett större antal sjukdagar per individ jämfört med andra yrkesgrupper, men gruppen manliga städare inom offentlig sektor toppar statistiken.
– Det här är egentligen kända fakta men till skillnad från i tidigare studier har vi nu tittat på individer istället för sjukfall. Och det vi kan se är att det är samma arbetsgrupper som återkommer, säger Anna Weigelt, analytiker på Afa försäkring.
Hon berättar att de inte utreder vad detta beror på. Det blir istället upp till arbetsgivare, fackförbund, forskare eller andra parter att plocka upp bollen för att titta mer på djupet.

Den omfattande rapporten baseras på statistik från drygt 500 000 löntagare med avtalsförsäkring, som har varit sjukskrivna minst en gång mellan åren 2005 och 2013. Och det går att dra många slutsatser. Bland annat går det att se att psykiska diagnoser är det som har lett till flest sjukdagar för privatanställda, medan det inom kommun- och landstingssektorn är vanligast med sjukdomar i nervsystemet.
Personer som har så kallade muskuloskeletala diagnoser till exempel värk och förslitningsskador, eller andra typer av sjukdomar i muskler och skelett, är enligt statistiken sjukskrivna fler gånger än personer som har andra typer av diagnoser.

 

Fotnot. I den första versionen av artikeln förekom felaktiga uppgifter om vilka städare som har störst risk att drabbas av sjukskrivning. Vi beklagar misstaget.
Hela Afa försäkrings rapport om sjukskrivningsmönster finns att läsa här.