En kvinnlig städare i Malmö fick i vintras besked om att hennes tjänst sänkts från hel- till deltid. Kvinnan var då sist anställd och den enda som fick sin arbetstid sänkt. Arbetsgivaren har brutit mot anställningsskydd, anser Fastighets som nyligen haft ärendet i Arbetsdomstolen.

Den kvinnliga städaren hade en heltidstjänst när hon, från den ena dagen till den, fick besked om att hon ska jobba deltid  på 20 timmar. Fastighets menar att brist på arbete inte kan vara skälet till kortare arbetstid då arbetsuppgifterna utförs av andra. Fastighets har därför förklarat uppsägningen ogiltig.

Det har även Arbetsdomstolen nyligen kommit fram till och ålägger företaget att betala 170 000 kronor till städaren och 25 000 kronor till Fastighets. Dessutom ska företaget ersätta förbundets rättegångskostnader.
Företaget har inte svarat Arbetsdomstolen, inte heller närvarat under rättegången.

Arbetsdomstolens dom nr 23/14