Regeringen ska i en särskild utredning ta reda på hur jämställdheten mellan män och kvinnor har utvecklats under de senaste tio åren.
– Det är dags att ta ett samlat grepp för en utvecklad och modern jämställdhetspolitik, säger jämställdhetsminister Maria Arnholm i ett pressmeddelande.

Utredare Cecilia Schelin Sidegård ska bland annat föreslå hur jämställdhetsarbetet kan bli mer effektivt. Enligt direktivet kan utredaren, om det behövs organisatoriska eller andra strukturella förändringar, lämna sådana förslag. Det kan till exempel vara en särskild jämställdhetsmyndighet.

I uppdraget ingår också att göra en särskild analys av jämställdheten för utrikesfödda kvinnor och män.
Uppdraget ska redovisas senast i mitten av augusti 2015.