Efter flera omplaceringar på grund av samarbetssvårigheter fick en läkarsekreterare sparken. Det är dock sällan samarbetssvårigheter leder till så allvarliga konsekvenser.

I de flesta fall förlorar du inte jobbet på grund av samarbetsproblem mellan dig och arbetsgivaren. Men det finns undantag som jag kommer att förklara i den här artikeln.

Först lite om skillnaden mellan uppsägning och avsked: Om du blir avskedad innebär det att du får gå på dagen, det som brukar kallas att få sparken. Men du kan bara bli avskedad om du grovt förbrutit dig mot din arbetsgivare. Det brukar handla om ekonomiska brott som förskingring, bedrägeri, stöld och så vidare, eller om våld mot din chef eller arbetskamrater. En annan grund kan vara att du bedriver illojal verksamhet, det vill säga att du har ett eget företag med liknande verksamhet vid sidan av din anställning.

Du kan också bli uppsagd på grund av personliga skäl, som exempelvis att du inte lyder order eller på annat sätt missköter dig. Skillnaden mot avsked är att du har rätt till en uppsägningstid innan du slutar.
Men arbetsgivaren måste göra dig uppmärksam på att du inte sköter dig innan en så här allvarlig åtgärd får genomföras. Du ska alltså kunna bättra dig. Dessutom ska förhandlingar med facket genomföras.

Om vi då återgår till samarbetsproblem, är det i normalfallet inte grund för vare sig uppsägning eller avsked. Det räcker alltså inte med att arbetsgivaren är allmänt irriterad över att du kanske inte gillar dina arbetsuppgifter eller att du börjar resonera med din chef om hur arbetet ska utföras. En sådan diskussion får arbetsgivaren tåla. Det kan ju ligga något i vad du säger och resultatet kanske blir bättre. Dessutom måste samarbetsproblemen på något sätt påverkat verksamheten på ett negativt sätt, exempelvis genom att företaget förlorar kunder eller på annat sätt skadas. En annan viktig regel är att du inte behöver utföra arbete som strider mot lag – exempelvis köra för fort eller bryta mot någon annan bestämmelse.

Men det finns naturligtvis gränser för när arbetsgivaren har rätt att sätta ned foten och förklara ”nu har vi pratat färdigt, nu vill jag att du gör som jag säger”. Arbetsgivaren leder och fördelar arbetet. Det står inte i någon lag, utan ingår som en så kallad tyst överenskommelse mellan dig och arbetsgivaren. Du utför arbetet efter din chefs instruktioner och får lön och du kan i normalfallet inte vägra att utföra arbetsgivarens order.

I en relativt ny dom har Arbetsdomstolen, AD, förklarat när samarbetssvårigheterna blir så allvarliga att de kan leda till uppsägning. Den rör en kvinna – här kallad Eva – som blev omplacerad sju gånger till olika vårdcentraler.
Det berodde på att hon ifrågasatte order och instruktioner och att hon tjafsade både med kollegor och med chefer innan hon efter övertalning utförde sina arbetsuppgifter. I ett fall vägrade hon till och med att utföra sitt jobb, vilket är mycket allvarligt. Eva kände också till att det inte är acceptabelt att arbetsvägra. Hon var också ovillig att hjälpa sina arbetskamrater vilket naturligtvis påverkade verksamheten. Dessutom var hon så otrevlig mot patienterna att de undvek henne.

Domstolen fann att samarbetssvårigheterna och konflikterna var så allvarliga att arbetsgivaren inte behövde tåla det i sin verksamhet. Dessutom hade arbetsgivaren genom tillsägelser, samtal och alla omplaceringar gjort vad man kunde för att ge Eva en chans att bättra sig.

Man får naturligtvis inte bete sig som Eva. Men det framgår av domen att hon hade psykiska problem. Hon och andra som hamnar i liknande svårigheter måste få professionell hjälp i tid.

Dom AD 9/14