I en sammanställning från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, var Fastighets arbetslöshetskassa den kassa med allra längst handläggningstider under 2013. Mediantiden var elva veckor.

I höstas skrev Fastighetsfolket om långa handläggningstider hos Fastighets a-kassa. Flera medlemmar har också varit i kontakt med Fastighetsfolket och vittnat om långa väntetider för att få sin ersättning.
Och IAF:s sammanställning bekräftar detta. Fastighets arbetslöshetskassa hamnar i botten av listan över genomströmningstider. Endast en fjärdedel av alla arbetssökande hade, under förra året, fått sin första ersättning efter åtta veckor. Mediantiden var betydligt längre, elva veckor.
– De senaste siffrorna från IAF visar mediantiden för februari, då låg den på nio veckor. Men vi gör allt vi kan för att komma i balans och att snabba på processen, säger Anne Eriksson, Fastighets a-kasseföreståndare.

Det är på uppdrag av regeringen som IAF under vintern har gjort en sammanställning av den så kallade genomströmningstiden hos samtliga a-kassor. Måttet visar antalet veckor från att den arbetssökande redovisar arbetslöshet på kassakortet, fram till att första utbetalningen sker.
Handläggningstiden var under förra året kortast hos Pappers a-kassa. Alla ärenden var färdigbehandlade efter som mest tolv veckor. Och mediantiden till första utbetalningen var både hos Pappers och flera andra kassor endast fem veckor.
Längst tider hade, förutom Fastighets, Småföretagarnas a-kassa, Hotell- och restauranganställdas a-kassa samt Kommunalarbetarnas.

Huvudskälet till de långa tiderna hos Fastighets är, enligt Anne Eriksson, framför allt effekterna av att lägga ner handläggningskontoret i Helsingborg.
– Vi ville ha all handläggning på samma plats i Stockholm, med samlad kompetens och försäkringsansvarig på plats. På grund av detta skulle vi rekrytera elva nya handläggare och det har inte varit enkelt att hitta erfarna handläggare till alla tjänsterna, säger Anne Eriksson.
Inte förrän den 2 juni ska alla nya handläggare vara på plats.

Något som försvårade arbetet ytterligare under förra året, för samtliga a-kassor, var regeländringarna i arbetslöshetsförsäkringen, som började gälla 1 september. Från och med då måste alla arbetssökande skicka in aktivitetsrapporter varje månad. Det har i sin tur ökat antalet meddelanden från Arbetsförmedlingen till a-kassan.
För Fastighets innebar det att över 4000 meddelanden kom in till kassan, från mitten av oktober till mitten av december förra året, och samtliga ärenden måste administreras.
– Det har verkligen inte gjort saken lättare. Det har skapat ett enormt merarbete för oss, säger Anne Eriksson.

Trots att mediantiden för genomströmning har gått ner under våren är väntetiden från att ärendet kommer in till a-kassan till att det börjar behandlas upp till sex veckor.
– Vårt mål är utbetalning ska ske inom fyra efter att ett komplett ärende har kommit in. Det ultimata skulle vara att kunna påbörja ett ärende samma vecka som det kommer in, men där är just nu, säger hon.
För att som arbetssökande få så snabb handläggning som möjligt påminner Anne Eriksson om att lämna in kompletta handlingar från början.
– På vår hemsida finns beskrivning av allt man behöver, säger hon.

Se steg-för-steg-guide på Fastighets a-kassas hemsida.