Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar att  inskrivna arbetslösa fortsätter att minska.

I ett pressmeddelande från Arbetsförmedlingen säger Mats Wadman, Arbetsförmedlingens analyschef:

– Den gradvisa förbättringen på arbetsmarknaden fortsätter. Vi kan se att antalet nyanmälda lediga platser ökar. Arbetslösheten minskar nu i hela landet. De som har gynnats mest av denna utveckling är ungdomar, arbetslösa med kort inskrivningstid och de som har gymnasieutbildning.

Närmare 393 000 personer (16-64 år) var i slutet av mars inskrivna som arbetslösa (det vill säga öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd). Det är 22 000 färre än för ett år sedan.

I mars fick närmare 49 000 arbete, vilket är 4 000 fler än under samma månad i fjol. 24 000 personer skrev in sig som nya arbetslösa vid Arbetsförmedlingen, ungefär lika många som förra året. Totalt anmäldes 74 000 lediga platser i mars. Det är 12 000 fler än för ett år sedan. Under mars varslades 4 200 personer om uppsägning, vilket är 2 300 färre än under samma månad för ett år sedan.