– Ökad öppenhet är ett bra sätt att komma åt missförhållanden i storföretagens verksamhet, säger EU-parlamentariker Olle Ludvigsson (S) sedan parlamentet idag antagit ny EU-lagstiftning om icke-finansiell rapportering.

Den nya lagstiftningen stärker kraven på icke-finansiell information som europeiska storföretag ska presentera i sin årsredovisning. Det framgår av ett pressmeddelande från Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet. De ska redogöra för sitt arbete på områden som miljö, sociala förhållanden, de anställdas villkor, respekten för fackföreningarna, mänskliga rättigheter, korruptionsbekämpning samt mångfald i styrelsen och övriga centrala beslutsorgan.
– Det är bra att de här frågorna nu lyfts upp och uppmärksammas på ett mer aktivt och tydligt sätt, betonar Ludvigsson. På flera håll finns det rejäla brister som behöver åtgärdas.

Storföretagen blir skyldiga att redovisa vilka policies de har på de identifierade områdena, vilka resultat som nås samt vilka risker de ser och hur de väljer att hantera dem.
– Eftersom förslaget bara går ut på att förbättra informationen är det inte särskilt skarpt. Ändå är det ett bra första steg på vägen. Bättre transparens ger ofta goda resultat. Inte minst hoppas jag att de nya reglerna ska göra det möjligt för individer och organisationer att ha en mer konkret och effektiv dialog med företagsledningarna i dessa frågor, konstaterar europaparlamentariker Olle Ludvigsson (S).