Bostadsbyggandet tog rejäl fart mot slutet av 2013, visar Boverkets senaste indikatorer. Preliminärt påbörjades 34 500 bostäder under året, inräknat nettotillskott genom ombyggnader. Det är nästan 50 procent fler än 2012.

I Boverkets pressmeddelande framkommer att i år påbörjas cirka 35 000 bostäder.  År 2015 fortsätter byggandet att öka då 38 000 bostäder påbörjas. Av dessa beräknas cirka 2 500 bostäder per år tillkomma som nettotillskott genom ombyggnad.

I Storstockholm ökade byggstarterna preliminärt med 90 procent förra året, då 14 500 bostäder påbörjades. I kommuner med fler än 75 000 invånare var ökningen 60 procent och i Storgöteborg ökade byggandet med 20 procent. Det är till stor del flerbostadshus som byggs. 2013 påbörjades preliminärt 24 500 bostäder i flerbostadshus, vilket är 55 procent fler än året föret.

Byggandet av småhus ökade preliminärt med 30 procent, men motsvarade endast drygt hälften av antalet under toppåren 2006-2007.  Boverkets bostadsmarknadsenkät tyder även på att byggandet av studentbostäder ökar kraftigt i år.