Att ramla eller falla på jobbet är den vanligaste orsaken till allvarliga arbetsolyckor. Oftast drabbas män och de som jobbar inom betong-, bygg och anläggningsbranscherna. Men även städare, fönsterputsare och fastighetsskötare råkar ofta ut för fallolyckor.

En ny rapport från Afa-försäkring bygger på anmälningar från en femårsperiod, 2008-2012. Då var nästan fyra av tio allvarliga arbetsolyckor en fallolycka. Det innebär att olyckan lett till minst en månads sjukskrivning eller till medicinsk invaliditet. I hälften av olyckorna har de skadade fått bestående men.
Fallolyckor förekommer i alla branscher, bland både arbetare och tjänstemän. Och det är oftast män som drabbas.
Ju äldre man är, desto större är risken att skada sig.
– När en tjugoåring råkar ut för en olycka leder det kanske inte till någon skada. Men när man i 50års ålder råkar ut för samma sak leder det oftare till en skada, säger Michel Normark på Afa-försäkring.

I statistiken finns två kategorier av fallolyckor, från och utan höjd. Det sistnämna heter i rapporten ”fall i samma höjd” och kan till exempel vara att man halkar på ett blött underlag.

De kvinnor som mest råkar ut för fall i samma höjd är de som jobbar som undersköterskor och sjukvårdsbiträden och de som har socialt arbete inom vård och omsorg. Dessa två grupper står för 12 respektive 13 procent av samtliga fallolyckor. Men yrken ”städare och fönsterputsare” kommer inte långt efter. Deras fallolyckor står för sex procent av alla anmälningar.
– Städare faller oftast på väg till och från arbetsplatsen eller på våta golv, säger Anna Weigelt, analytiker på Afa-försäkring.
Det är dock vanligare för städare och fönsterputsare att falla från höjd, till exempel från en stege. Deras fallolyckor är tio procent av alla anmälningar av fall från höjd och ligger på topp tillsammans med anmälningarna från kvinnor med socialt arbete inom vård och omsorg.

Tre yrkesgrupper, metallarbetare, betong-, bygg och anläggningsarbetare samt byggnadsarbetare, toppar istället statistiken för män som fallit från höjd. Sex procent av anmälningarna kommer från ”fastighetsskötare, expeditionsvakter, renhållningsarbetare med flera”.
– När fastighetsskötare drabbas handlar det ofta om fall i trappor och från stegar och stolar eller pallar. Även fall från ställningar förekommer, säger Anna Weigelt.

Risken för att kvinnor faller på jobbet med allvarliga följder är högst i yrkesgrupperna byggnadsmålare, betong-, bygg och anläggningsarbetare samt livsmedelsarbetare. Även städare, fönsterputsare och fastighetsskötare med flera hamnar relativt högt upp i listan.
Risken att råka ut för en allvarlig fallolycka i dessa yrkesgrupper är dock större för män.

Under den studerade femårsperioden har 19 dödsfall inträffat. I 17 av dessa har det varit fall från höjd, stege eller trappa. De flesta dödsfallen skedde inom bygg och industri. Samtliga 19 är män.

I rapporten finns en rad förslag på hur man kan minska den här typen av olyckor.
– Många av förslagen kan låta enkla men de behövs, säger Michel Normark.
För att komma åt halka och fall utomhus behöver sandning, skottning och snöröjning bli bättre i de miljöer där personalen, framallt inom vård, skola och omsorg, arbetar.
– Det gäller att sanda och röja undan snön innan de flesta börjar arbeta. Här måste man satsa mer pengar eftersom det är billigare att låta det ske när alla redan är på plats, exempelvis vid åttatiden.
– Fönsterputsare kan bli hjälpta av fallskydd när de arbetar på höjd. Även fastighetsskötare, när de arbetar på tak, bör ha fallskydd, säger Anna Weigelt.
Vidare föreslås en genomgång av stegar, trappstegar, bockar, rullställningar och andra arbetsplattformar för att undersöka hur de är utformade och hur de används.
– Jag tycker att man inte ska använda stege i annat fall än när det är absolut nödvändigt, säger Michel Normark.

Här är några exempel bland anmälningarna till Afa-försäkring som berör städare, fönsterputsare och fastighetsskötare:

  • En kvinna, 38 år, putsade fönster. Hon skadade ena knäets korsband när hon halkade ner från ett fönsterbläck.
  • En kvinna, 63, städade i ett mejerilager. Hon stod på en stege för att torka av en dörr. På väg ner från stegen fastnade hon eller klev fel och ramlade bakåt. Hon bröt delar av handleden och handen och har fått bestående men sedan
  • En man, 56 år, rensade brunnar på ett platt tak. På väg ner från taket gled stegen undan och mannen föll tre till fyra meter. Han landade på asfalt och bröt armen.
  • En man, 55 år, blev sjukskriven under en längre tid efter en halkolycka. Han var på väg att hämta salt, sand och spett när han halkade i trappan.