Charlotte Rydberg och Max Sohl Stjernberg pluggade journalistik tillsammans vid JMK, Institutionen för mediestudier, i Stockholm. Nyexaminerade fick de en idé – varför inte starta en webbplats inför EU-valet och riksdagsvalet.
– Jag hade köpt en domän – supervalaret.se och den ville vi göra något roligt med. Max och jag konstaterade utifrån vår roll som frilansjournalister att EU-bevakningen var lite bristfällig. Så varför inte samla artiklar på en webbplats.

När kom webbplatsen i gång?
– I slutet på januari.

Vad har ni mött för reaktioner?
– Grovt sett två: en del uppskattar våra intervjuer med EU-kandidaterna, andra har önskemål om vad vi ska bevaka, de vill till exempel att vi ska spegla partiernas inställning till diverse sakfrågor.

Vad skiljer ut den här webbplatsen från andra där man vill informera om EU?
– Svårt att säga. Vi tycker nog att informationen om EU ofta blir tung och lite torr. Vi försöker uttrycka oss enklare och lite roligare. Viktigt är att få med baskunskap, hur besluten sker i EU och så vidare. Dessutom är det på sin plats att förklara en del ord, till exempel ordet subsidiaritetsprincipen som används ofta i EU-sammanhang, vad betyder det? Det finns bra EU-journalistik men ofta vänder den sig till dem som redan är initierade. Vi vill ge många människor grundläggande kunskap.

Hur viktigt är det att valdeltagandet ökar?
– Från demokratisk synpunkt är det väldigt viktigt. Vad jag förstår så har vår EU-minister sagt att målet bör vara att komma över 50 procents valdeltagande.

Hur skiljer sig EU-valet från det svenska riksdagsvalet?
– På en punkt skiljer det sig väsentligt. EU-valet är i mångt och mycket ett personval, partierna har kanske bara 1–6 platser i EU-parlamentet. Det innebär att våra kandidatintervjuer kan vara viktiga, dynamiken när man läser om vad en enskild kandidat tycker blir en annan.

Vilka är de vanligaste fördomarna som sprids om EU?
– Att EU-politiken bara handlar om böjda gurkor eller lakritspipor. Att EU bara lägger sig i detaljer. Men så är det inte. Det pratas också en del om att EU är något som sker där borta, men EU-besluten är idag väldigt nära oss.

Är det inte svårt för väljarna att känna till vilka partigrupperingar de svenska partierna tillhör?
– Jo, det är det säkert. Men de flesta röstar nog på ett parti de känner till eller på en person som företräder ett parti med åsikter de gillar.

Slutligen, hur menar du att EU påverkar de yrkesgrupper, städare och fastighetsskötare, som Fastighets organiserar?
– På många sätt. Under våren har det kommit nya direktiv om offentlig upphandling av tjänster. Många frågor handlar om arbetsvillkor och arbetsmiljö. Den fria rörligheten av tjänster är föremål för häftig debatt. Flera partier, däribland Socialdemokraterna, i Sverige vill ju ha ett socialt protokoll som gör att man kan skydda fackliga rättigheter.

FOTNOT: Subsidiaritet handlar om lämplighet och prövningen man gör handlar om mervärde och nödvändighet, det vill säga om det är nödvändigt att ta beslutet på en viss nivå för att målet ska uppnås (till exempel för att komma tillrätta med ett gränsöverskridande miljöproblem) och om det ger ett mervärde. Det behöver således inte handla bara om ekonomisk effektivitet.