Kan vänner och ovänner förenas? Ja, i privatlivet händer det, i det politiska och i det fackliga livet likaså. Så varför inte i EU- valet?
Vad tänker jag på då?
Jo, de som är positiva till EU:s utveckling och de som är negativa till densamma borde åtminstone ha en gemensam ståndpunkt: att uppmana så många som möjligt att delta i EU-valet.

Att delta i valet är nämligen den bästa garanten för att åstadkomma förändring. Och inte minst, rösten avspeglar också vilket Europa man vill ha.

EU-valen lider av ett demokratisk underskott, siffrorna talar klarspråk: vid Europaparlamentsvalet 2009 stannade det svenska valdeltagandet vid låga 45,5 procent. Och då ska man minnas att detta trots allt var en ökning med 7,7 procent jämfört med motsvarande val 2004.
Dock andas en nyligen framtagen opinionsundersökning som Sifo gjort åt Europaportalen viss optimism. Enligt den säger 35 procent av svenskarna att de absolut säkert ska rösta i EU och 31 procent säger att de troligen ska rösta.

Valet handlar om att EU:s 400 miljoner väljare ska rösta fram 751 ledamöter. Dessa ska representera medborgarna de kommande fem åren. De 751 ledamöterna kommer från 28 länder. EU-länderna har olika antal ledamöter i Europarlamentet. Hur många beror på hur stor befolkning landet har. Tyskland, EU:s folkrikaste land, har 96 ledamöter, Sverige har 20.

De svenska partierna ingår i EU-parlamentets partigrupper (läs mer på eu-upplysningen.se) varav de största är Europeiska folkpartiets grupp, där ingår Moderaterna och Kristdemokraterna, 36 procent, och Progressiva gruppen av socialdemokrater, 25 procent.

Partigrupper hit eller dit är en sak, men golvet är ändå viktigast. Och på det kan du stå stadigt, din röst är nämligen lika mycket värd som företagsledarens eller advokatens. Utnyttja din demokratiska rättighet och rösta.