Trenden är bruten. Risken att drabbas av en allvarlig arbetsolycka på jobbet har börjat öka på nytt. Det visar en ny rapport från Afa försäkring.

Antalet godkända allvarliga fall av skador ökar igen. En anledning till ökningen förklaras i rapporten med att det hållits flera kampanjer som ökat kunskapen om försäkringarna och att fler känner det meningsfullt att skicka in anmälan när villkoren blivit bättre. Men dessa kan ändå inte förklara ökningen av allvarliga arbetsolycksfall. Statistiken visar också att skador som ger bestående men ökar.

Risken för att råka ut för ett allvarligt arbetsolycksfall har ökat mer både för den yrkeskategori där fastighetsskötare ingår och för yrkesgruppen städare och fönsterputsare, än för samtliga yrkesgrupper.

Fallolyckor, hantering av maskiner samt våld, hot och rån står för flest antal olyckor. Det skiljer mycket mellan olika grupper av arbetstagare och mellan åldrarna.
Även antalet allvarliga sjukfall har ökat gradvis under de senaste åren.

Läs merwww.afaforsakring.se