Trasig asbestisolering, farliga trappor och risk för ras från innertak. Tre stora arbetsmiljörisker har hittats vid arbetsplatsbesök där fastighetsskötare från FF Fastighetsservice AB arbetar i Huskvarna. Nu stoppas arbetet tills riskerna åtgärdats.

Arne Petersson, regionalt skyddsombud i Fastighets region Väst, har i dag, måndag, lagt tre skyddsombudsstopp på Backgatan och Nygatan i Huskvarna. Där arbetar två Fastighetsmedlemmar för entreprenören FF Fastighetsservice AB.
– Det är fara för liv, lem och hälsa och stoppen läggs för att ingen ska skada sig, säger Arne Petersson.

Det var vid arbetsplatsbesök förra veckan som riskerna upptäcktes, både i källare, garage, cykelrum, fjärrvärmecentral och yttre arbetsmiljö.
– Vi har bland annat konstaterat att det finns rörisolering med asbest som är skadad. Eftersom det är fuktigt i miljön så det har vittrat sönder och när man rör sig i lokalerna finns risk att asbestdammet sprids.

Det andra stoppet gäller rasrisk från innertak i bland annat källare och garage. Även där har fukt gjort att takplattorna har börjat vittra sönder och det har hänt att stora bitar av trä, cement och puts ramlat ner.
Dessutom finns stora håligheter, sättningar, löst sittande kantstenar och avsaknad av räcke vid flera trappor. Det är detta som det tredje stoppet gäller.
– FF Fastighetsservice har haft uppdraget i flera år och egentligen skulle de här riskerna ha konstaterats vid en skyddsrond redan när man tog över entreprenörskapet, men mig veterligen har det inte påtalats tidigare, säger Arne Petersson.

All fastighetsskötsel i de utpekade inne- och utemiljöerna stoppas nu, med stöd av arbetsmiljölagen, i ett så kallat skyddsombudsstopp. Stoppet gäller från och med i dag fram till att fastighetsägaren Balder och arbetsgivaren har åtgärdat problemen enligt en checklista.

Punkterna gäller bland annat krav på uppmärkning av de farliga områdena, kartläggning av omfattningen, riskinformation och lagning. Och för de astbestdrabbade lokalerna ställs dessutom krav på nya arbetskläder, läkarundersökning för de anställda fastighetsskötarna, provtagning i deras bilar samt sanering av lokalerna.
– När det gäller asbesten handlar det om långsiktig fara. Men de andra delarna är särskilt angelägna nu när det blir semestertider och det kanske kommer in folk som inte känner till lokalerna lika bra, säger Arne Peterson.

Peter Åkerberg, platschef på FF Fastighetsservice AB, menar att de flesta bristerna redan var kända. De kommer som arbetsgivare att ta ansvar för punkterna som gäller dem.
– De flesta av åtgärderna ligger på fastighetsägaren, och inte på oss som entreprenör, men jag har även kontrollerat med dem att åtgärder är beställda och kommer att genomföras. Astbestsanering är redan påbörjad. Det är egentligen inga konstigheter. När någon påpekar brister så ska det åtgärdas så snabbt det går, säger han.

För att häva stoppen krävs ett godkännande av det regionala skyddsombud som utfärdat dem eller ett godkännande från Arbetsmiljöverket.