82 procent av stockholmarna ser bostadsbristen som en viktig fråga när de väljer parti i riksdagsvalet. Det visar en undersökning som utförts av Demoskop på uppdrag av Villaägarna.

I ett pressmeddelande från Villaägarna sägs det att undersökningen visar att 30 procent av stockholmarna uppger att frågan om flyttskatter, som kapitalvinstskatt och skatten på uppskov, har en mycket eller ganska stor inverkan på hur de kommer att rösta. Hela 78 procent anser att flyttskatter är ett hinder för bostadsbyten.

Bostadsbristen engagerar stockholmsväljarna. Många har insett att rörligheten i vår viktigaste tillväxtregion ökar om flyttskatterna sänks. Hittills levererar partierna andefattiga löften om flyttskatterna. Det ser ut att finnas ett stöd bland stockholmarna att gå längre, säger Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef på Villaägarna.

63 procent av stockholmarna säger att de tror att fler skulle byta bostad om flyttskatterna sänktes.
Vi har i tidigare rapporter påvisat att rörligheten på bostadsmarknaden påverkas negativt av höga flyttskatter. Demoskops mätning bekräftar det, säger Jakob Eliasson.

Undersökningen genomfördes den 14-21 januari 2014 av Demoskop på 1 000 personer i Stockholms län.