Medlemsutvecklingen i Fastighets har varit positiv under året. Under maj månad kunde tre av förbundets fem regioner visa upp gröna siffror.

Allra bäst är läget i region Väst, där har man visat upp positiva siffror sju av de senaste nio månaderna.

Fyra av de fem regionerna har idag fler medlemmar än vid ingången av året.

Totalt noteras en medlemsökning från årets början på 124 medlemmar, 107 av dessa tillhör region Väst.