I höst startar en ny arbetsledarutbildning som är särskilt inriktad mot städbranschen. Målet är att få bättre utbildade chefer, med större kunskap om de särskilda förutsättningar och problem som finns i branschen.

– Det finns ingen möjlighet att ställa specifika kompetenskrav i städbranschen i dag eftersom det inte finns någon med en sådan utbildning, säger Jesper Borrfors, vd för Fair deal group, som skapar utbildningen tillsammans med Företagsuniversitetet.
Utbildningen kommer att sträcka sig över ett år och vara inriktad för att särskilt ta upp sådant som en arbetsledare i städbranschen stöter på i sin vardag.
– Det har pratats om behovet av en sådan här utbildning men ingen har tagit tag i det. Vi har redan fått positiva reaktioner och många intresserade, säger Jepser Borrfors.