Bättre marknadsföring om fastighetsbranschen och högre löner kan öka intresset för VVS- och fastighetsprogrammet. Det tror Jon Erikssons lärare Feliks Stopar i Linköping.

Lärare Feliks Stopar på VVS- och fastighetsprogrammet i Linköping berättar att minst sju av de tio från Anders Ljungstedts gymnasium inom kort kommer att påbörja en anställning i fastighetsbranschen. En av eleverna har bestämt sig för att läsa vidare på högskolan.
– Vi har 13 elever i årskurs 2, men något färre i årskurs 1 som i första hand valt fastighetsinriktningen. Jag tror att det till i en viss del beror på ett felaktigt nyhetsinslag där budskapet var att det inte finns några jobb i fastighetsbranschen, säger han.
reportage 3Feliks Stopar har lagt märke till att många elever och föräldrar kopplar fastighetsbranschen till vaktmästaryrket. Därför är kanske inte fastighetsinriktningen intressant att satsa på.
– Branschen och de många yrkesmöjligheterna måste marknadsföras bättre. Kanske kan intresset öka om man inför ett lärlingssystem efter avslutad gymnasieutbildning där lönen ökar när ett antal yrkestimmar gjorts. Jag tror också att ingångslönerna behöver bli bättre för att unga människor ska få upp ögonen för den här yrkesutbildningen, säger han och fortsätter:
– Titeln fastighetstekniker kan också vara missvisande. Även företagen häromkring tror att det är ett yrke på universitetsnivå. Här pratar många om fastighetsmontörer i stället.
Feliks Stopar tror dock att intresset och elevantalet kommer att öka om några år.

Feliks Stopar har en lista med företag i fastighetsbranschen som tar emot elever för arbetsplatsförlagt lärande, APL, men han vill gärna se ännu fler företag.
– Jag önskar att några från Fastighets kommer till skolan för att berätta om facket och om branschen. Fastighets finns inte heller med i skolans programråd för att diskutera utbildningen, säger han.
Gymnasieskolorna har programråd med representanter för den aktuella branschen. Där kan man till exempel framföra önskemål på förändringar som bättre motsvarar branschens behov. I programrådet för fastighetsinriktningen i Linköping finns flera företag närvarande men inga representanter för fackliga organisationer.
 
Att Fastighets inte har synts till på utbildningen beror, enligt Fastighets ombudsman Björn Lindberg, på att det inte funnits förtroendevalda som haft tid till det. Fastighets har inte fått information från skolan om det lokala programrådet och har därför inte kunna utse en representant.