I Fastighets region Väst pågår ett framgångsrikt agitationsarbete. En av dem som gett Väst luft under vingarna är Linda Karlsson. För ett år sedan var hon inte med i facket, nu är hon arbetsplatsombud och invald i avdelningsstyrelsen i Lidköping.

Vad var det som fick dig att gå med i fackföreningen?
– Efter att vi fick besök av en ombudsman som berättade om facket så förstod jag att jag skulle gå med.

Men tidigare hade du ingen sådan tanke?
– Nej, det var ingen som pratade om facket på jobbet och därmed så visste jag inte heller vad Fastighets stod för.

Hur många på din arbetsplats är med i facket?
– Vi är 27 anställda, inklusive vikarier på AG:s städservice, hälften är med i facket.

Och du ska nu se till att fler går med?
– Ja, det är meningen.

Vad är ditt bästa argument för att gå med i Fastighets?
– Att tillsammans är vi starka.

Lättjobbat eller svårjobbat att få fler på jobbet att ansluta sig?
– Det går ganska trögt. Men det är bara att jobba på. Som ung kan jag sälja in facket på ett annat sätt. Jag säger inte som en del äldre ”det ska bara vara så”, utan i stället möter jag arbetskamraterna med en öppen attityd. Vissa saker borde man dock inte behöva tänka på om man vill agitera in fler medlemmar: jag har till exempel inte haft tillgång till blanketterna för inträdesansökan.

Tror du att det är lättare för dig att få med dem i din egen ålder?
– Ja, det tror jag. Vi som är unga pratar ett annat språk. När någon gammal gubbe kommer och pratar så låter det rätt trist. Å andra sidan var det ju en gammal gubbe, en ombudsman, som fick mig att gå med.

Du har bara varit med i ett år och redan fått förtroendeuppdrag, känner du att du har tillräckligt på fötterna?
– Jag vill naturligtvis gå fler utbildningar. Men jag tycker det är jättekul att jobba fackligt. Jag kör 110 procent.

 

Fakta: Två projekt ska vända negativ utveckling

Sedan förra kongressen har Fastighetsanställdas förbund tappat cirka 3 700 medlemmar. Vid ingången av kongressåret 2010 hade förbundet 33 480 medlemmar, i dag är siffran 29 729.

I år har siffrorna varit uppmuntrande, efter fyra månader kan förbundet för första gången på länge visa upp en positiv medlemssiffra tre månader i följd. Ökningen i skrivande stund på årsbasis stannar dock vid plus 30.

Redan 2008 startade Fastighets en aktivitet man kallade Det fackliga samtalet. Så småningom utvecklades det till en medlemsvärvningskampanj kallad Värva din arbetskamrat.

Under 2014 startades också projekt Luren som går ut på att medlemstappet ska analyseras. Slutsatserna av undersökningen ska sedan ligga till grund för hur Fastighets ska arbeta framtidsvis för att minska medlemstappet.