Problemet med tunga lyft vid städning av entrémattor är välkänt. Den krångliga arbetsuppgiften skapar stor belastning för ryggen. Uppfinnaren och städaren Gianni Botshinda började fundera och hittade en möjlig lösning på problemet.

När smuts och grus dras in i entréer är mattans främsta funktion att hindra det från att spridas längre in. För att samla upp så mycket som möjligt är många mattor också nedsänkta med djupa mönster. Detta gör dem otympliga, tunga och svårstädade. Inte minst när smutsen hamnar under mattan så att den måste lyftas vid städning.
Belastningsskador, som lätt uppstår vid lyftmomenten, är ett stort arbetsmiljöproblem bland städare. Enligt Arbetsmiljöverkets statistik var mer än var fjärde arbetssjukdom som anmäldes mellan 2004 och 2009 en belastningsskada.
IVL Svenska Miljöinstitutet har även tagit upp detta i sin lista över områden som är i behov av nya lösningar.

En som grunnat över problemet är Samhallstädaren Gianni Botshinda från Linköping.
– Jag har själv fått ryggskott flera gånger när jag har städat mattor. Och jag har tänkt att det måste finnas en bättre lösning än den som finns i dag, säger han.
Resultatet blev en fasad list som fogas samman med gummimattan. Med hjälp av en industridesigner och Almi företagspartner tog han fram en prototyp som sedan ett drygt halvår testas i ett av Stångåstadens trapphus i Linköping.
– Våra städare på den här adressen tycker att det är jättebra att slippa lyften. Det som de har att anmärka på är att själva doseringskanten är lite brant, säger Tord Palmquist, teamledare och kvalitetsansvarig på Stångåstaden.

Konstruktionen är enkel. Med hjälp av en fasad kant ska grus och skräp kunna sopas upp på golvet eller på skyffel. För att sand och fukt inte ska tränga ner på sidorna ska mattan passas in exakt i golvförsänkningen och för att inget ska ta sig ner används ett särskilt lim runt kanterna.
– Då slipper man helt de tunga lyften som krävs med andra mattor. Jag tror att det här kan leda till mindre sjukskrivningar i längden, säger Gianni Botshinda.

Han menar att det dels går snabbare att städa när momentet försvinner, och att det dels skyddar städarnas ryggar.
– Många som jobbar på Samhall är redan sjuka eller har funktionsnedsättningar och jag vet många som inte vill eller klarar att lyfta entrémattor alls, säger han.
Tord Palmquist känner igen problematiken.
– Vi har stora problem med det här på vissa ställen eftersom vissa inte vill, eller till och med struntar i att lyfta de vanliga mattorna, säger han.

Gianni Botshinda har redan tagit patent på den fasade mattlisten och jobbar för att få finansiering, men hans mål är att den ska börja tillverkas och komma ut till försäljning.