Fastighetsfolket är en av fem LO-tidningar som ska ingå i ett nytt mediehus.
– Utan att kostnaderna ökar kommer vi att få en minst lika bra tidning och hemsida som vi har idag, plus en gemensam webb, säger Hans Öhlund, Fastighets förbundsordförande.

I februari i år fattade LO:s styrelse beslut om att satsa på det så kallade mediehuset. Tanken är att flera fackliga tidningar ska samlas under samma tak. På så sätt ska tidningarnas redaktioner kunna samarbeta för att skapa bättre journalistik med större slagkraft.

Under våren har diskussionerna pågått i de olika LO-förbunden och nu är det klart att fem tidningar kommer att ingå i samarbetet. Förutom Fastighetsfolket kommer även Kommunalarbetaren, Handelsnytt, Sekotidningen och LO:s tidning Arbetet att bli en del av mediehuset.

De olika förbundstidningarna kommer dock att finnas kvar i sin nuvarande form, liksom webbsidorna. Och de kommer dessutom att kompletteras av en gemensam daglig webbtidning som samlar nyheter från samtliga tidningar i Mediehuset.
– Den gemensamma webben ser jag som ett stort värde som kan ge mer medieutrymme till arbetsmarknadsfrågor överlag, och det gagnar medlemmarna, säger Hans Öhlund.
Målet är att mediehuset ska vara i drift från och med årsskiftet.

 
Om Mediehuset

  • Mediehuset blir ett eget bolag som ägs av de medverkande LO-förbunden.
  • Huset beräknas ha omkring 45 anställda och omsätta över 100 miljoner kronor om året.
  • Sammanlagt kommer Mediehusets fem tidningar ha 900 000 prenumeranter och en samlad upplaga på 16,6 miljoner exemplar om året.