På förbundskontoret pågår nu arbete med att gå igenom alla och skriva förslag på yttranden. Motionerna än så länge uppdelade i 16 ämnesområden. De flesta förslagen handlar om stadgeändringar, hur Fastighets ska påverka politiska beslut samt vad de lokala organisationerna – avdelningar och arbetsplatsklubbar – ska jobba med och hur.

Stadgeförslagen berör bland annat kongressen, förbundsmöten och förbundsstyrelsen. Förbundets stadgekommitté kommer till kongressen att lägga fram förslag på justeringar och ändringar i stadgarna. Kongressen har sedan till uppgift att godkänna eller avslå förslagen.

Kongressen med 120 ombud, en från varje avdelning, kommer att hållas i Stockholm den 21-23 november.

År 2000 hade kongressen 209 motioner att behandla, det näst största antalet. I botten ligger 25 inkomna motioner till kongressen 1965.