Nu ökar möjligheterna till omställningsutbildningar för personer med a-kassa. Det har nyligen beslutats i de så kallade trepartssamtalen, mellan regeringen, facken och arbetsgivarna.

Från och med den första oktober i år är det tillåtet för personer med a-kassa att delta i kortare utbildningar och kurser utan att få sänkt ersättning, dock längst 15 dagar.

Det blir också tydligare i försäkringen att en person får studera i upp till 20 veckor med a-kasseersättning.

Målet och syftet med förändringarna är att göra det lättare för personer att få en ny anställning som kanske kräver särskild kompetens.