Antalet övergångar från Samhall till andra arbetsgivare ökar. Under årets första sex månader lämnade 613 personer Samhall för en anställning utanför företaget. Det är 26 procent fler än under samma tid året innan.

Målet för de som jobbar på Samhall är att hitta en anställning utanför företaget. Alla klarar inte av det och de som gör det har också rätt att få komma tillbaka till Samhall inom ett år. Av de 1 005 anställda som under förra året hade en övergång till ett annat arbete kom drygt hälften tillbaka. Enligt Samhall hade en stor del av dem enbart en tidsbegränsad anställning. Andra orsaker är att den nya arbetsgivaren har tvingats säga upp folk på grund av arbetsbrist och att personen inte känt sig redo för att lämna Samhall.
Årets målsättning för övergångar är 1 100 personer.

Till hösten kommer Samhall att använda sig av en ny tjänst för arbetsgivare med rekryteringsbehov. Syftet är att få flera arbetsgivare att vända sig till Samhall när de behöver anställda ny personal.