Nu är snart alla mätningar, alla analyser av verkliga experter, och självutnämnda sådana, över.
Vad som har förevarit i form av mätningar, procentsiffror och allt prat är snart historia.
Snart är det din tur. Och du kan avgöra valet. För du tänker väl rösta?

När du lagt din röst så behöver du inte redogöra för någon på vilket parti du röstat. Valhemligheten bor hos dig. Varför du lägger rösten på parti A eller B är din sak. Orsakerna till detta kan vara många: klassröstande, fråga som ett parti driver som du tycker är speciellt viktig, förtroende för visst parti eller dess företrädare och så vidare.
Det finns de som röstar olika i olika val, kommun-, landsting- och riksdagsval. Ofta är det dock så att de sammanvägda funderingarna avgör vilket parti man väljer men som sagt ingen behöver står till svars för att redogöra för varför man röstat på ett visst parti.

När allt kommer omkring, du är väl inte en sådan som väljer att inte rösta och som sedan gapar om hur eländigt folk har valt?
I demokratins namn är alla röster lika mycket värda – politiker, advokat, städare eller journalist, ditt yrke eller din status har ingenting med valet att göra. En röst är en röst – punkt!

I detta nummer av Fastighetsfolket, sidorna 32–35, tar vi tempen på riksdagspartierna inför valet den 14 september. Vi har ställt fyra viktiga frågor som alla berör Fastighets medlemmar: offentlig upphandling, deltidsanställningar, arbetslöshetsförsäkringen och bostadspolitiken. Hoppas svaren ger vägledning inför valet. Vi har också tagit tempen på en politisk gräsrot, sidorna 2–7. Det är åtskilligt med tid som våra fritidspolitiker lägger ner på att driva frågor för att du och jag som medborgare ska kunna leva i ett anständigt samhälle.

Vilket samhälle får vi efter den 14 september? Du kan påverka, ja du kan avgöra valet, med din demokratiska insats – att rösta!