Folkhälsomyndigheten har nyligen beslutat om nya allmänna råd för städning i skolor och förskolor. Tanken är att skapa en miljö där allergiska barn får mindre känningar och där alla barn kan prestera bättre. Dessutom ska skolbarnen våga använda toaletterna.

I slutet av förra året riktades kritik mot städning av skoltoaletter och flera medier rapporterade om att barn till och med undviker att gå på toaletten i skolan därför att de tycker att det är för äckligt.
I de nya allmänna städråden trycker Folkhälsomyndigheten på vikten av fräscha toaletter och i råden framgår det att toaletter kan behöva städas flera gånger per dag.

Stora delar av de nya rekommendationerna bygger på Socialstyrelsens råd, men Folkhälsomyndigheten presenterar dem i något mer kortfattad form. Och det finns råd om städningens alla delar, till exempel hur ofta städning ska ske och vilka städmetoder som ska användas.

Flera punkter handlar också om egenkontroll. Det ska finnas rutiner för hela städprocessen. Det bör till exempel finnas särskilda rutiner för hur leksaker och gymnastikredskap ska rengöras. Det ska också finnas rutiner för rengöring av städmaterial, för hur man ska gå till väga om man misstänker olägenhet för människors hälsa samt särskilda rutiner för egen uppföljning av städningen.

Det framgår dessutom att frågor om städning och hygien ska diskuteras redan vid planeringen av en skolverksamhet. Lokalerna och inredningen ska till exempel vara utformade så att det underlättar städningen. Utemiljöer och entréer ska vara konstruerade så att smuts stoppas och inte följer med in i lokalen och det ska finnas bra ställen att förvara städmaterial.

Tanken är att detta ska användas som underlag och stöd för bedömningen vid hälso- och miljökontroller, men det ska också vara något som de som driver skolverksamheter kan utgå från.