Webbutbildning och inspektioner hos 2 000 arbetsgivare ska minska och förebygga stress i arbetslivet. Det är några av Arbetsmiljöverkets aktiviteter i en nystartad kampanj på EU-nivå.

Arbetsrelaterad stress blir allt vanligare och konsekvenserna för organisationen och individerna är stora. Över hälften av de europeiska arbetstagarna rapporterar att stress är vanligt på deras arbetsplats.

Arbetsmiljöverket har valt ut ett antal branscher som kommer att få besök av arbetsmiljöinspektörer under oktober månad. Branscherna är inom tillverkning, transport, bank och finans, säkerhet och bevakning, förskolor, bibliotek, arkiv, museum, hotell och restaurang, konstnärlig och kulturell verksamhet samt religiös verksamhet. Städ- och fastighetsbranscherna omfattas inte av den här kampanjen.

En ny broschyr Förebygg arbetsrelaterad stress, en webbutbildning och ett självskattningsverktyg för arbetsgivare för att förebygga arbetsmiljöproblem finns på Arbetsmiljöverkets kampanjsida www.av.se