Det är slutspurt inför söndagens val till riksdag, landsting och kommun. Det är nu som en stor del av väljarkåren bestämmer var deras röster ska hamna. För den som fortfarande är osäker kommer här ytterligare en chans att reda ut vad partierna egentligen tycker.

Vi har bett riksdagspartierna att svara på fyra frågor som är aktuella för Fastighetsfolkets läsare. I dag och varje dag fram till valdagen kommer en ny fråga att publiceras. Den första frågan rör lagen om offentlig upphandling.

Många anställda i städ- och fastighetsbranscherna ser effekter av offentlig upphandling av tjänster, bland annat hård konkurrens om jobben och korta kontrakt. Det finns exempel på hur seriösa företag har svårt att konkurrera med oseriösa. I förra Fastighetsfolket (nummer 5.14) framförde Gesa Markusson, numera pensionerad ombudsman i Fastighets, sin kritik mot offentlig upphandling av städtjänster. I det kommande numret kan du läsa om hur Malmö stad tacklar problemet. Men har partierna några lösningar?

 

Frågan vi ställde var:

Vad anser ni om lagen om offentlig upphandling?

Vänsterpartiet
:
Vi vill skärpa lagen så att det tydliggörs att krav på kollektivavtal kan ställas. Den offentliga sektorn ska i sitt upphandlingsarbete systematiskt motverka dumpning av löner och villkor. Vidare ska betydande förändringar av anställningsvillkor inte kunna göras utan att detta kan ses som avtalsbrott, till exempel angående ändring från heltid till deltid och omvandling av fasta tjänster till visstider.

Socialdemokraterna:
Vi vill att det nya upphandlingsdirektivet till fullo kan tillämpas även i Sverige. Det ger möjligheter att ställa sociala krav, till exempel på kollektivavtal. En uppförandekod, liknande verktyget ”vita jobb”, eliminerar ekobrott. Företaget ska redovisa alla intäkter och utgifter kopplade till upphandlingen. Det ska också ta ansvar för att underleverantörer betalat sina skatter och arbetsgivaravgifter.

Miljöpartiet
:
Upphandling ska användas som ett progressivt och aktivt verktyg för att genom den offentliga sektorns konsumtion ställa om Sverige till att bli långsiktigt ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Såväl klimat, som miljö, sociala och andra kvalitativa krav ska ställas som stödjer detta. Vi vill se kvalitetsupphandlingar med krav som skyddar fackliga och sociala rättigheter.

Centerpartiet:
Det krävs ökad kompetens i upphandingsledet när det gäller offentliga upphandlingar. För att sprida kompetens på upphandlingsområdet har regeringen gett utökade resurser till myndigheter som stödjer offentlig upphandling. Vi vill att man i offentliga upphandlingar ska kunna ställa krav på arbetsvillkor som är likvärdiga med kollektivavtal.

Folkpartiet:
Offentlig upphandling ska ske på sätt som ger skattebetalarna låga kostnader, hög kvalitet, säkrar likabehandling och stimulerar konkurrens. Samtidigt bör man som upphandlare vara vaksam på signaler som tyder på att företaget bryter mot lagen, till exempel betalar svarta löner.

Moderaterna:
Största utmaningen är balansen mellan att ställa tydliga krav och att det ges utrymme för innovation och kreativitet inom ramen för den upphandlade verksamheten. Goda upphandlingar bygger på ett samspel mellan kvalitetskriterier, uppföljningar och god kostnadskontroll. Det är viktigt med ordning och reda och att schysta villkor gäller på arbetsplatser i företag som deltar i offentliga upphandlingar.

Kristdemokraterna:
Den är ett verktyg för att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal om varor och tjänster. Syftet är att på bästa sätt använda offentliga medel samtidigt som leverantörerna ska ges möjlighet att tävla på lika villkor. Vår lag är också förenlig med gällande EU-rätt. Det är upphandlarens uppgift att även värna kvalitet och andra aspekter för att på så sätt undvika oseriösa företag i upphandlingen.

Sverigedemokraterna:
Många anställda i städ- och fastighetsbranscherna ser effekter av offentlig upphandling av tjänster, bland annat hård konkurrens om jobben och korta kontrakt. Det finns exempel på hur seriösa företag har svårt att konkurrera med oseriösa. Primärt är det största problemet möjligheten att ställa krav i enlighet med svenska värden. Det kan gälla krav på närproducerat och närodlat, såväl som krav på kvalitén och arbetsmiljöfrågor.

Läs också:
Slutfrågor inför valet – Deltidsanställningar
Slutfrågor inför valet – Arbetslöshetsförsäkring