Dagens fråga är den andra av fyra som Fastighetsfolket ställer till riksdagspartierna inför valet. Idag handlar det om hur de tänker kring ofrivilliga deltidsanställningar, något som blir allt vanligare i städbranschen.

I slutspurten inför söndagens val till riksdag, landsting och kommun har vi bett riksdagspartierna att svara på fyra frågor som är aktuella för Fastighetsfolkets läsare. Varje dag fram till valdagen kommer en ny fråga att publiceras. Gårdagens fråga handlade om lagen om offentlig upphandling.

Idag handlar det om ofrivilliga deltidsanställningar. Att inte få möjlighet att jobba heltid har blivit allt vanligare i städbranschen, ibland förekommer osammanhängande arbetsdagar. Företagen skyller ofta på att kunderna helst köper städning på morgonen eller på kvällen, men det kan påverka hela livssituationen för de anställda. Vi vill veta om partierna tänker agera för att underlätta för städarna.

 

Frågan vi ställde var:

Vad tänker partiet göra åt de ofrivilliga deltidsanställningarna i städbranschen?

Vänsterpartiet:
Vi vill lagstifta om rätt till heltid. Deltid ska vara en möjlighet – inte ett tvång. Inom offentlig sektor måste man vara föredömen som arbetsgivare och få bort uppstyckade arbetsdagar i avtalen. Där det inte går ska det kompenseras ekonomiskt. Vi vill dessutom ta bort anställningsformen ”allmän visstid” som ger arbetsgivaren fria händer att anställa under osäkra former.

Socialdemokraterna:
Många, framför allt kvinnor, tvingas in i ett deltidsarbete och en lön som det inte går att försörja sig på. Så ska det inte vara! Heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden. I alla kommuner och landsting där vi inte redan gjort det kommer vi att föreslå en rätt till heltid. Det är en skam att regeringen fortfarande tillåter att visstidsanställningar staplas på varandra i det oändliga.

Miljöpartiet:
Offentligt finansierade arbetsgivare ska gå före och erbjuda heltid som norm och deltid som möjlighet för alla sina arbetstagare. Delade turer ska inte förekomma på svensk arbetsmarknad. Vi vill i samarbete med fackföreningarna utreda hur ett förbud mot delade turer och en minskning av andra former av orimliga system för schemaläggning kan utformas.

Centerpartiet:
Centerpartiet vill inte ha detaljstyrning och lagstiftning, utan anser att arbetsgivarna själva måste ta sitt ansvar för en långsiktigt hållbar personalförsörjning genom att erbjuda heltid i den mån det är möjligt. Möjligheten att erbjuda heltid ger arbetsgivaren konkurrensfördelar och lockar bra personal.

Folkpartiet:
Delade turer och ofrivillig deltid är ett problem i många branscher. Detta är dock en fråga för arbetsmarknadens parter. Som arbetsgivare, till exempel i stat kommun och landsting, eftersträvar vi att människor ska få jobba i den utsträckning de önskar. Vi vill däremot inte lagstifta om rätt till heltid efter- som det skulle minska antalet jobb totalt sett.

Moderaterna:
Möjlighet att jobba heltid för den som önskar är en central del i frågan om medarbetarnas arbetsvillkor. Arbetsvillkoren kan vara tuffa och utan heltidstjänst kan det bli svårt att få lönen att räcka till. Här fyller naturligtvis jobbskatteavdraget en mycket viktig roll, men många känner att de behöver en heltidstjänst för att få ekonomin att gå ihop.

Kristdemokraterna:
Många som arbetar deltid vill gå upp i arbetstid och det är en stor otrygghet att inte veta hur framtiden ser ut arbetsmässigt. Det är i första hand arbetsgivarens ansvar att försöka planera och schemalägga så att man kan minska förekomsten av ofrivilliga deltidsanställningar. Det kan dock vara särskilt komplicerat i vissa servicebranscher där efterfrågan på arbetsinsatser kan variera kraftigt.

Sverigedemokraterna:
I städbranschen blir det allt vanligare med ofrivilliga deltidsanställningar, ibland med osammanhängande arbetsdagar. Vi vill ge ett kraftigt stimulansbidrag till Sveriges kommuner och landsting för att kunna erbjuda alla deltidsanställda en heltidsanställning. Om inte det får önskad effekt kommer partiet att överväga tvingande lagstiftning. I samma satsning ingår att avskaffa de delade turerna, som är ett av våra absolut största arbetsmiljöproblem.

Läs också:
Slutfrågor inför valet – Offentlig upphandling
Slutfrågor inför valet – Arbetslöshetsförsäkring