Dagens fråga är den tredje av fyra som Fastighetsfolket ställer till riksdagspartierna inför valet. Idag gäller frågan om, och i så fall hur, partierna tänker förändra arbetslöshetsförsäkringen.

I slutspurten inför söndagens val till riksdag, landsting och kommun har vi bett riksdagspartierna att svara på fyra frågor som är aktuella för Fastighetsfolkets läsare. Varje dag fram till valdagen kommer en ny fråga att publiceras. De tidigare frågorna har handlat om offentlig upphandling och ofrivilliga deltidsanställningar. Imorgon, lördag, publiceras den sista frågan.

De som är arbetslösa har på flera sätt märkt av förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen. Det har bland annat blivit svårare att kvalificera sig till arbetslöshetsförsäkringen för deltidsanställda och dem med visstidsanställningar. Enligt Arbetslöshetskassornas samorganisation, SO, händer det alltmer sällan att den arbetslösa kan få ut 80 procent av sin tidigare lön genom försäkringen. Vi ville veta om partierna tänker ändra på detta.

 

Frågan vi ställde var:

Tänker ni göra något åt arbetslöshetsförsäkringen?

Vänsterpartiet:
Vi vill höja den lägsta dagpenningen till 410 kronor och högsta till 960 kronor samt förbättra möjligheterna att deltidsstämpla. Vårt mål i ett första steg är att 80 procent av löntagarna ska kunna få ut 80 procent av sin tidigare inkomst. Det måste bli lättare att kvalificera sig till a-kassan. Alla som varit aktivt arbetssökande i minst tre månader ska ges rätt till grundbeloppet i a-kassan.

Socialdemokraterna:
Det behövs en väl fungerande och solidariskt finansierad arbetslöshetsförsäkring. Fler ska kunna få en ersättning som motsvarar 80 procent av den tidigare lönen. I ett första steg vill vi höja taket från 680 kronor per dag till 910 kronor per dag och att nivåerna inte ska sänkas från 80 till 65 procent, utan att alla som erhåller a-kasseersättning ska ha 80 procent genom hela arbetslöshetsperioden.

Miljöpartiet:
Gör om arbetslöshetsförsäkringen till en inkomstförsäkring, genom att basera den på inkomst och inte arbetad tid. Fler kommer då att omfattas, bland annat deltidsarbetare. Inför ett sökandevillkor, som innebär att man omfattas om man står till arbetsmarknadens förfogande. Inför en lägsta nivå, i samma nivå som sjukförsäkringen samt höj taket i ett första steg med 100 kronor per dag till 780 kronor per dag.

Centerpartiet:
Centerpartiet vill att a-kassan ska vara en stark omställningsförsäkring. Om det ekonomiska utrymmet medger det vill vi se en höjning av a-kassan under den första tiden, under förutsättning att det kombineras med att ersättningen snabbare trappas av, fler stödjande insatser och en moderniserad arbetsrätt. Då tror vi att fler uppmuntras att hitta ett nytt jobb snabbare.

Folkpartiet:
Vi vill göra en större reform för att öka tryggheten i omställningen. I den ingår krav på kompetensutveckling under anställningen, att turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd utgår från kompetens i stället för anställningstid och en allmän a-kassa med höjt tak de första 100 dagarna. Vi vill även ersätta tidsvillkoret med ett inkomstvillkor. Vi har inte för avsikt att ändra möjligheterna att stämpla på deltid.

Moderaterna:
Det ska löna sig att arbeta och a-kassan ska vara en omställningsförsäkring. En höjning av taket ökar jämviktsarbetslösheten. Forskare och oberoende instanser, som Konjunkturinstitutet och Riksbanken, delar finansdepartementets bedömning att effekten på sysselsättning kan vara betydande. Vi prioriterar en aktiv arbetsmarknadspolitik och tillväxtskapande reformer så att fler kommer i arbete.

Kristdemokraterna:
För att garantera dem som blir arbetslösa en grundläggande ekonomisk trygghet vid arbetslöshet vill Kristdemokraterna införa en allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Vi vill också att taket i a-kassan höjs och indexeras. Arbetslöshetsförsäkringen bör finansieras genom enhetliga egenavgifter och arbetsgivaravgifter.

Sverigedemokraterna:
Det har blivit svårare att kvalificera sig till arbetslöshetsförsäkringen för bland annat deltidsanställda och de med visstidsanställningar. Vi vill höja taket till 900 kronor om dagen för att fler ska få ut 80 procent av sin lön. Under de första 100 dagarna av arbetslöshet ska den arbetssökande ha möjlighet att bara söka arbete inom sin hem. Vi vill höja antalet dagar som deltidsarbetslösa kan få a-kassa från 75 till 300 stycken.

Läs också:
Slutfrågor inför valet – Deltidsanställningar
Slutfrågor inför valet – Offentlig upphandling