Under den här veckan bestämmer en stor del av väljarkåren hur de ska rösta. Många har säkert redan lagt sin röst, men för den som fortfarande är osäker kommer här en sista chans att få svar på vad partierna tycker om bostadspolitiken.

Inför söndagens val till riksdag, landsting och kommun har vi bett riksdagspartierna att svara på fyra frågor som är aktuella för Fastighetsfolkets läsare. Under de senaste dagarna har en fråga om dagen publicerats och de tidigare har handlat om offentlig upphandling, om ofrivilliga deltidsanställningar och om arbetslöshetsförsäkringen.

Den fjärde och sista frågan som vi har ställt syftar framför allt på att många i Fastighets jobbar i fastighetsbranschen. De påverkas därmed av den rådande bostadspolitiken och av byggandet av nya bostäder runt om i landet.

 

Frågan vi ställde var:

Vilka är era viktigaste bostadspolitiska förslag?

Vänsterpartiet:
Bostadsbristen måste byggas bort. Vänsterpartiets mål är att det ska byggas 40 000 bostäder om året varav en majoritet ska vara hyresrätter. Vi vill utforma ett statligt stöd för att stimulera ökat bostadsbyggande med inriktning mot hyresrätter till rimliga hyror och med låg energiförbrukning och bästa möjliga miljöhänsyn. Hyresrätten ska inte beskattas hårdare än andra boendeformer.

Socialdemokraterna:
Vi socialdemokrater vill forma en bred nationell samling (byggpakt) för att öka byggandet, en tillväxtmiljard ska för- delas till kommuner med hög byggtakt utifrån sin befolkningsmängd, att staten genom SBAB tillhandahåller kapital för nybyggnation, inför byggbonus för byggande av studentbostäder och små hyreslägenheter samt förändra plan- och bygglagen för att snabba upp byggprocessen.

Miljöpartiet:
För Miljöpartiet handlar de viktigaste förslagen om hur vi får fram fler billiga och små hyresrätter men också hur vi rustar upp miljonprogrammen på ett hållbart sätt. Konkurrensen behöver bli bättre och kollektivtrafiken kan förbättras. Vi vill se ett stöd för att bygga 10 000 studentbostäder, vi vill också införa ett klimatrotavdrag för att upprustningen av miljonprogrammen ska leda till energieffektiviseringar och lägre driftkostnader.

Centerpartiet:
Det är viktigt att det byggs mer av såväl hyresrätter som villor och bostadsrätter. Enklare regler och kortare plan- processer främjar industriellt byggande. Vi vill ha en friare hyressättning med ökat inslag av marknadsanpassning, där hyresgästen skyddas mot plötsliga hyreshöjningar. Vi vill se över flyttskatterna och införa ett avdragsgillt bosparande för unga.

Folkpartiet:
Minskat regelkrångel och snabbare planprocesser för fler och billigare bostäder. Ökad möjlighet för hyresgäster att göra till- och frånval i boendestandard och kontrakt. Folkpartiets bostadspolitiska arbetsgrupp vill också göra studentbostäder till ett riksintresse för att uppnå snabbare planering.

Moderaterna:
Vi har avskaffat ineffektiva subventioner. Det gör det lättare att bygga med långsiktiga och hållbara spelregler. Bostadsbyggandet ökar kraftigt i Sverige men mer behöver göras. Regeringen har bland annat föreslagit förenklingar av plan- och byggprocessen som gör att det går snabbare från idé till spade i backen, samordnade bullerregler som gör det lättare att bygga täta städer och enklare regelverk för att bygga små bostäder.

Kristdemokraterna:
Bostadsministern har drivit igenom den mest omfattande reformagendan någonsin (bland annat förenklat plan- regelverk och förenklade byggregler). Fastighetsavgiften har sänkts för flerfamiljshus och undantaget från fastighetsavgift vid nyproduktion är förlängt från fem till 15 år. Det har skapats bättre förutsättningar att bygga och förvalta hyresrätter. Vi vill fortsätta förenkla så att byggandet kan öka.

Sverigedemokraterna:
Det är omöjligt att komma med ett förslag och säga att det är det viktigaste bostadspolitiska förslaget eftersom politiken kräver ett helhetstänk och det behövs reformer på olika plan. Vi ser dock våra åtgärder för att korta byggprocessen och möjliggöra för ett billigare byggande som extra viktiga kombinerat med att öka rörligheten på bostads- marknaden.

Läs också:
Slutfrågor inför valet – Offentlig upphandling
Slutfrågor inför valet – Deltidsanställningar
Slutfrågor inför valet – Arbetslöshetsförsäkring