Nu har de 349 platserna i Sveriges riksdag fördelats mellan de åtta partier som klarade fyraprocentspärren i riksdagsvalet. Det är något färre kvinnor än tidigare, men åldersspridningen är stor och över en tredjedel av ledamöterna är nyinvalda.

Flest mandat, 131 stycken, har Socialdemokraterna, följt av Moderaterna, som får 84 mandat. Trots att Moderaterna är det näst största partiet i riksdagen är det också det parti som tappade flest mandat vid årets val. Det parti som har ökat mest är Sverigedemokraterna, som nu får 49 platser. Under förra perioden hade de 20 stycken.

Endast 11 av Sverigedemokraternas platser går till kvinnor, och totalt sett är det något färre kvinnliga riksdagsledamöter nu än förra mandatperioden. Bland de valda är sammanlagt 43,6 procent av ledamöterna kvinnor, jämfört med tidigare 45 procent.

Äldst bland ledamöterna i riksdagen är den 81-åriga Folkpartisten Barbro Westerholm. Yngst är Sverigedemokraten Dennis Dioukarev, född 1993.

Första gången som ledamöterna kommer att samlas är för uppropet som sker på måndag nästa vecka, fram tills dess sitter den gamla riksdagen kvar. Dagen därpå, tisdagen den 30 september, sker den officiella ceremonin för riksdagens öppnande.

Samtidigt som riksdagen tar form sker också arbetet med att forma en ny regering. I slutet av förra veckan gav talman Per Westerberg i uppdrag åt Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven att undersöka möjligheterna för en tvåpartiregering med Socialdemokraterna och Miljöpartiet.